Nå vil Haga Kystkafé utvide med flere plasser utendørs

Haga Kystkafe har behov for flere plasser, og søker derfor om å midlertidig utvide skjenkeområdet i sommersesongen. Kommunedirektøren er positiv til søknaden, og mener den bør innvilges.