Det er ingen hemmelighet at Norge skriker etter helsepersonell, og at behovet bare blir større for hvert år som går.

Nå vil Kragerø videregående skole sette i gang et intensivt opplæringsprogram for voksne som ønsker å bli helsefagarbeidere.

Avdelingsleder for pedagogisk støtte ved Kragerø videregående skole, Anne Lene Sørø Olsen, forteller til KV at de nå ønsker å sette i gang et nokså intensivt utdanningsløp, hvor målet nettopp er å utdanne flere helsefagarbeidere.

– Det handler om at man kan ta alle programfagene på kun ett skoleår i stedet for to. Det blir en intensiv opplæring, forteller Sørø Olsen.

På grunn av nye regler i voksenopplæringsloven fra og med 2024, vil dette være det eneste året dette utdanningsløpet vil være mulig i Kragerø.

Minimum 11

På grunn av regelendringen, vil det ikke lenger være mulig for Kragerø videregående skole å drive med voksenopplæring. Endringen innebærer at voksenopplæring vil bli såkalt modulbasert framover, og mesteparten av opplæringen vil skje i bedrift.

Sørø Olsen håper på mange søkere, slik at flere kan bli utdannet helsefagarbeidere i Kragerø.

– Vi må ha minimum 11 søkere for at vi kan sette i gang, men ellers er det egentlig ingen begrensninger, forteller avdelingslederen.

Allerede har flere meldt sin interesse, og avdelingsleder Sørø Olsen forteller at de er i gang med samtaler med dem. I dette spesielle tilfellet, vil skolen nemlig ta individuelle vurderinger av kandidatene.

– Jeg anbefaler egentlig at man søker om man er interessert, også vil vi sammen finne ut av om dette tilbudet passer for den enkelte, sier avdelingslederen.

Det er noen krav som må oppfylles, og det er blant annet at man selv må ta ansvar for fellesfagene.

– Det er fint om søkerne har fellesfagene norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og matematikk fra før, men det er også mulig å ta dette som privatist, sier Sørø Olsen.

Fleksibilitet

Utdanningen foregår på dagtid, men avdelingslederen understreker at de vil legge til rette for en viss fleksibilitet, ettersom dette er et utdanningsløp for voksne som gjerne allerede har etablert seg.

– Vi må være fleksible, så elevene for eksempel kan hente og bringe i barnehagen. Men utdanningen vil foregå på dagtid, så søkerne kan ikke ha en fulltidsjobb, forklarer hun og fortsetter:

– Det kan også bli sånn at vi må holde på lengre enn det vanlige skoleåret, i både juni og august. Så kan det hende at vi må ta noe av høstferien og vinterferien. Det er mye vi skal gjennom, og vi må lage en plan på dette.

Programfagene for VG1 innebærer til sammen 23 timer i uka, mens det i VG2 er 26 timer i uka. Det er lagt opp til at det nye utdanningsløpet skal strekke seg gjennom 35 timer i uka, og dermed er det liten tvil om at elevene vil få mye å gjøre.

Sørø Olsen forteller at de allerede har delt informasjon til kommunen om det nye tilbudet som de ønsker å starte opp. I kommunesektoren kan det være mange som ikke har utdanningen, men som likevel jobber i helsesektoren. Avdelingslederen mener at dette vil være en god mulighet for dem.

– Jeg vil jo tro at dette kan være aktuelt for mange som allerede jobber i helsesektoren. Vi håper at kommunen ser hva slags tilbud dette er, og at de griper muligheten til å få fylt opp med fagpersoner, sier hun.

– Vil kreve innsats

Etter kun ett år på skolebenken, vil elevene være klare for å ut i lære. Sørø Olsen forteller at de har dialog med både Nav og opplæringskontoret i Kragerø, og at samarbeid mellom de forskjellige instansene er viktig.

Uten at hun naturligvis kan garantere noe, mener hun at det vil være gode muligheter til å få læreplass for elevene som fullfører utdanningen.

– Det vil kreve en innsats fra elevene, men jeg tror dette blir veldig bra.