I en tid der mange norske aviser har kuttet i bemanningen, og noen fortsatt må nedbemanne, er det ekstra hyggelig for oss i KV å kunne utlyse en ledig stilling i dagens avis. Vårt styre er enig med KVs ledelse, om at ekstra ressurser er nødvendig for at avisen skal ta nye steg. Men det er først og fremst du som er abonnent som gjør det mulig for oss å utvide staben, noe som igjen skal gi deg som abonnent mer lokalt journalistisk innhold.

Siden bunnåret 2015 har KV hatt en fantastisk utvikling når det gjelder antall abonnenter. Økningen har vært på til sammen 15 prosent de siste tre årene. Ved den siste offisielle tellingen for første halvår i fjor hadde KV 4539 abonnenter. Vi må ti år tilbake for å finne tilsvarende tall. Tenk på alt det som har skjedd på mediefronten i løpet av disse 10 årene. Oppblomstringen av sosiale medier, strømmetjenester og mange andre digitale tilbud – som kjemper om å få bruke sin andel av din tid hver eneste dag. I et slik mediebilde må vi i KV få lov til å være litt stolte av at vi står stadig sterkere i vårt dekningsområde.

 

Utviklingen har gått i et rasende tempo. Og vi som lokalavis har vært nødt til å tilpasse oss den nye mediehverdagen, og hvilke ønsker og forventninger dere lesere har til oss. Stadig flere av dere bruker oss digitalt. Ja, faktisk er det nå rundt 1500 av dere abonnenter – altså cirka en tredel av vår totale abonnementsmasse – som kun brukes oss digitalt. Og stadig flere av dere som også får papiravisa hjem i postkassa, har oppdaget at nettavisa vår oppdateres med artikler, bildeserier, videoer og direktesendinger fra tidlig morgen til seint på kveld hver eneste dag, året rundt. KV har gått fra å være en tredagersavis til en sjudagersavis. I starten av fjoråret hadde KV på en «normaldag» rundt 20.000 sidevisninger. I starten av dette året har vi vanligvis cirka 40.000 sidevisninger. Med familiedeling av KV-abonnementet, har nå over 5500 personer tilgang til vårt digitale innhold.

Men alt er ikke rosenrødt, verken i KV eller i veldig mange andre lokalaviser. Samtidig med at kampen om lesernes oppmerksomhet har hardnet til, så har avisenes andel av «annonsekaka» blitt stadig mindre. Bare for KV er det snakk om millionbeløp i reduserte annonseinntekter i løpet av de siste to-tre årene. I denne situasjonen har det vært vesentlig for oss å få til en positiv abonnementsutvikling, slik at vi kan fortsette å levere godt lokalt innhold, som våre lesere synes er relevant. Vi klarer nok aldri å lage en avis der alle våre lesere er enige i alle de prioriteringene vi gjør. Men den gode abonnementsutviklingen de siste årene, gir oss i alle fall en pekepinn på at mange mener vi er på rett vei.

KV eies i dag av Amedia, et mediekonsernet som igjen er eid av en stiftelse. En stiftelse er per definisjon eid av seg selv. Her er det ingen aksjonærer som kan tappe avisene i konsernet for eventuelle overskudd. Hver eneste krone KV og vårt konsern tjener, skal brukes til å gjøre oss i bedre stand til å lage godt lokalavisstoff. Og nå trenger vi altså flere hender til å gjøre den jobben.