Nå starter veiselskapet oppkjøpet av boliger langs den nye E18-strekningen

Nye Veier setter nå i gang med grunnerverv langs traseen til den nye E18 fra Dørdal, gjennom Kragerø, til fylkesgrensa mot Agder. I første omgang er det boliger som vil innløses.