Gå til sidens hovedinnhold

Nå skal KV dele ut 200.000 kroner til lokale tiltak for barn og unge

Vi gjør det igjen! Lokale lag og foreninger i Kragerø inviteres også i år til å søke om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge. Søknadsfristen er 4. mai.

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB skal KV dele ut til sammen 200.000 kroner til foreninger og organisasjoner i Kragerø kommune.

– Som en viktig samfunnsinstitusjon vil vi gjerne bidra til å skape gode lokalsamfunn. Vi ønsker vi speile og utvikle lokal kultur og identitet og være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør Espen Solberg Nilsen.

– Derfor gjentar vi fjorårets tiltak der mange søkte om midler fra denne støtteordningen. Blant dem som fikk midler var Helle og Skarbo velforening, Kragerø turlag, Kragerø Barneteater og flere av idrettslagene. Med den situasjonen vi har hatt det siste året, oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, sier Solberg Nilsen.

Bruker av overskuddet

Pengestøtten fra KV inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker. Hvor stort beløp de enkelte Amedia-avisene får til utdeling beregnes ut fra den enkelte avisens godkjente opplagstall.

KVs «pott» kan kun fordeles til tiltak innenfor Kragerø kommune. Søkere fra Drangedal må sende sine søknader til TA, som er i samme «avisfamilie» som KV.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Kriterier

- Vi ønsker å engasjere leserne våre, og alle som bor i vårt område, til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i hele kommunen, eller i de enkelte lokalsamfunnene, kan nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak. Både pågående aktiviteter og prosjekter og helt nye tiltak kan få støtte, forteller KV-redaktøren.

Midlene tildeles etter de samme kriteriene som Sparebankstiftelsen DNB bruker i sine ordinære tildelinger. Det innebærer blant annet at målgruppen for tiltakene må være aldersgruppen under 25 år. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringssvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak.

Her søker du

Søknadsfristen er 4. mai. Deretter skal en lokal jury, bestående av personer fra vår avis og et eksternt medlem, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Dette er medlemmene i juryen: Ansvarlig redaktør Espen Solberg Nilsen, nyhetsredaktør Jeanette Brubakken og pensjonist og tidligere KV-redaktør Jon Fivelstad. Offentliggjøringen skjer 1. juni.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia.

Kommentarer til denne saken