Kulturkontoret har fått 300.000 kroner i statlige midler som skal brukes i lokalsamfunnet for å motvirke ensomhet.

– Pengene fikk vi i høst og nå har vi, kulturkontoret og Senioren som holder til i Røde Kors-huset på Bråten, laget et opplegg for å aktivisere og få eldre ut av isolasjon slik at de kan treffe andre. Dette for å motvirke ensomheten som mange i dag føler, forteller Inger Nina Isaksen ved kulturkontoret.

Starter med gamle filmer

Det første av en rekke tiltak og planer er å vise de gamle filmene som fotograf Richard Larsson laget på oppdrag for Sannidal, Skåtøy og Kragerø kommuner. Filmer som i dag er utrolig verdifulle, som viser disse tre kommunene noen år etter krigen. Det begynte med at Sannidal ønsket å få laget en film om sin egen kommune. Filmen skulle vise Sannidal gjennom ett år, fra 1952 til 1953. Da ville ikke Skåtøy kommune ikke være noe dårligere og fikk laget sin egen film som viser steder, folk og virksomheter i sin kommune. Det skjedde i 1953 og 1954. Til sist gjorde Kragerø det samme og fikk laget en film som tok for seg hva som skjedde i byen og kommunen i 1955 og 1956.

La på kommentarer

Filmene var opprinnelig uten lyd. Takket være Håkon Finstad ble filmene lydsatt etter mange år. Dette var viktig for ettertiden at personene man ser på filmene også ble omtalt ved navn. Håkon Finstad samlet en rekke eldre personer som husket begivenhetene og kunne navngi personene, noe man i dag kan nyte godt av. Kommentarene i filmen ble lest inn av Øyvind Isaksen.

– Vi starter opp med å vise den første filmen som tar for seg SKåtøy torsdag 18. februar. Den 4. mars er det klart for sannidalsfilmen og serien blir avsluttet torsdag 11. mars med filmen om Kragerø by, forteller Willy Nilsen, leder i Kragerø og Skåtøy Historielag. Roy Isnes fikk overført de gamle filmene til Video i 1994 og fikk de digitalisert i 2019.

Opplegg rundt filmene

Kulturkontoret vil sørge for en hyggelig ramme rundt filmframvisningene. Til tross for koronatiltak, mener Inger Nina Isaksen at det ikke vil være noen problemer med å få plass til alle som ønsker å se filmene.

– Det blir servert kaffe og det er forskjellige opplegg i forbindelse med framvisningene. Da den siste filmen om Kragerø er vist, vil Thomas Bakkerud sette et lite søkelys på hvordan Kragerø by har utviklet seg i årene etter at filmopptakene ble gjort, opplyser Willy Nilsen.

Utover våren og sommeren har Senioren og kulturkontoret en rekke artige planer for å få engasjert folk og få dem ut av isolasjon og ensomhet. Det er snakk om både spesielle byvandringer og guida ferjeturer i året som kommer.