Nå skal de få bort grafitti og tagging: - Et evighetsprosjekt

Underganger og andre yndede mål for tagging og graffiti vaskes nå rene over store deler av fylket.