Nå legges detaljreguleringsplanen ut for høring

Hovedutvalg for plan og bygg har vedtatt reguleringsplanen for Fermannsbakken i området som har fått benevnelsen B9 og B10. Nå legges detaljreguleringsplanen ut til høring og offentlig ettersyn.