– Jeg er glad for at vi nå kan tilby koronapasienter med høy risiko for alvorlig sykdom denne behandlingen. Det reduserer risikoen for alvorlig forløp hos den enkelte, i tillegg til at det er med på å ta ned belastningen på helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Det er først og fremst eldre og de med underliggende sykdom som vil ha nytte av behandlingen, skriver regjeringen på sine sider. For pasienter med lav risiko for alvorlig sykdom, har legemiddelet liten nytte.

Ved riktig bruk er det anslått at Paxlovid reduserer antallet innleggelser på sykehus med mer enn 80 prosent blant personer med høy risiko for alvorlig covid-19-sykdom.

– Vi er veldig glade for at det nå er inngått en avtale. Den vil gi mange norske pasienter med økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19 sykdom tilgang til behandling med dette legemiddelet hvis de diagnostiseres med covid-19. Dette kan gi færre sykehusinnleggelser og redusere dødelighet for den aktuelle pasientgruppen, sier medisinsk direktør Erik Hjelvin i Pfizer Norge i en pressemelding.

– Dette er et oralt, antiviralt legemiddel til bruk etter at man har fått påvist covid-19 og er i en av myndighetenes definerte risikogrupper. Studier viser at legemiddelet bidrar til å redusere alvorlige symptomer og død dersom det tas i bruk innen 5 dager etter symptomstart, skriver Pfizer i meldingen.

Norske helsemyndigheter vil utarbeide retningslinjer for hvem som skal få denne behandlingen. Legemiddelet vil være på norske sykehus, helseinstitusjoner og apotek i løpet av kort tid.

– I en periode der det er ventet en økning i antall covid-tilfeller, er det viktig å holde antall sykehusinnleggelser så lavt som mulig. At den norske helsetjenesten nå får tilgang til Paxlovid, kan bidra til dette, sier Hjelvin.