Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan du si din mening om hvordan du mener at Kragerø skal bevares i framtida

Kommunen har i lang tid jobbet med en kulturminneplan. Opprinnelig skulle høringsfristen gå ut på mandag, men nå er fristen forlenget til 18. mai. Dermed får man litt ekstra tid til å sende inn innspill.

Kulturminneplanen, som er utarbeidet av Kragerø kommune ved Kulturkontoret, er tenkt å være et hjelpemiddel for å kunne ta tradisjonene, historien og identiteten videre når man i framtida skal bevare, men også utvikle Kragerø.

Planen skal også være et styringsverktøy når politikerne skal behandle saker om hvordan kommunen skal se ut og hvordan man skal ta vare på tradisjonene.

- Denne kulturminneplanen, sammen med Sentrumsplanen, Bevaringsplaner for ulike områder og den kulturhistoriske DIVE-analysen, skal være vår veileder og vårt kompass for en fremtid tuftet på en fortid vi er stolte av, opplyser kultursjef Harald Bothner i en pressemelding.

For kulturminner kan være så mangt. Det kan være nabohuset, et fyr, fyrlykter eller for eksempel et steingjerde.

- Hva har ikke nettopp disse betydd for sjøfartsbyen? Restene finner vi overalt i kommunen. Tidligere slipper og bryggeanlegg, fortøyningsbolter, Gundersholmen Kystfort. Alle har blitt tatt vare på og restaurert av ildsjeler til glede for oss alle. Hva ville Kragerø vært uten salutt fra kanonene 17. mai, spør kultursjefen.

På grunn av koronasituasjonen har medvirkningen lokalt vært begrenset, og Kulturkontoret understreker at det derfor er viktig at så mange som mulig kommer med meninger og kommentarer til planen.

Fristen er mandag 18. april, og planen i sin helhet finnes på kommunens nettsider.

Kommentarer til denne saken