Kragerø kommune kjøpte for like under fire år siden eneboligen med adressen Revesnaret 3 på Helle for 2,95 millioner. Den gang var hensikten at en flyktningfamilie skulle bosettes der.

Ifølge saksbehandler Liv Grønnerød ved Boligkontoret, ville familien imidlertid absolutt ikke bo på Helle og flyttet på egen hånd etter noen få måneder.

Inntil nylig var huset utleid til en barnefamilie som ikke var nyankomne flyktninger og derfor ikke i tråd med den opprinnelige intensjonen. På grunn av dette, i kombinasjon med at Kragerø framover får langt færre flyktninger å bosette, bestemte kommunen seg for å selge eneboligen.

Går i null

Eiendomsmekler Ronny Jørstad ved Aktiv Kragerø ga Revesnaret en prisantydning på 3,1 millioner. Og for nettopp den summen ble huset nylig solgt for.

Selv om huset ble solgt for 150.000 kroner mer enn hva kommunen først betalte, blir det intet nevneverdig overskudd for kommunens del.

Prisantydningen ville etter deres vurdering dekke alle utgifter knyttet til boligen i kommunalt eierskap. Mens leieinntekter har dekket renter og avdrag på lånet, kommunale avgifter, forsikring, strøm og diverse utbedringer, vil salget dekke resten av lånet og tilbakebetaling av tilskudd fra Husbanken som ikke er nedskrevet.