Det var i mars at Fredensborg ved arkitekt David Løffler fra Arkitekthuset Kragerø først la fram mulighetene for å erstatte den såkalte Solbekkgården med et nytt bygg. Den gangen var fylkeskommunen i utgangspunktet negative til riving, men de utelukket ikke muligheten dersom bygningen ble ført tilbake slik den framsto på 1800-tallet.

I forrige uke ble den helhetlige planen for Tollboden-kvartalet presentert, og dagen etter sendte arkitekten inn et nytt skriv til fylkeskommunen. Her skriver han at det er besluttet å erstatte bygården.

- Våre erfaringer fra Tollboden hotell er at det ikke er mulig å oppnå tilfredsstillende kvalitet til romstandard i en gammel bygning med de skjevhetene som er i dagens Solbekkgård, heter det i brevet.

Tar navnet tilbake

Etter planen skal erstatningsbygningen føres opp med tilnærmet identisk volum, og det planlegges at bygården skal bygges opp slik den framsto da familien Biørn bygde den om på 1830-tallet. Dermed ønskes det også at navnet Biørnegården tas tilbake.

I dag er det store utstillingsvinduer i bygningens første etasje, men Fredensborg ønsker å erstatte disse med 11 nye vinduer. Hovedinngangen er inntrukket fra gaten, og tegnet inn midt på bygningen. Den skal markeres med pilastre og takoverbygg.

På hjørnet hvor hovedinngangen til møbelbutikken var plassert, er det planer om å rette opp og fylle ut, og på den måten mener arkitekten at fasaden får symmetrien tilbake.

Det er også tegnet inn en større ark på loftet, noe som beskrives som nødvendig for at loftet kan bli benyttet til hotellrom. Ved å i tillegg etablere en kjeller til tekniske rom og nødvendige birom, mener arkitekten at arealet i hovedbygningen kan bli benyttet fullt ut.

Åpen etasje

Det er nemlig planlagt hotellrom i både andre og tredje etasje, mens første etasje planlegges benyttet til hovedinngang, frokostrestaurant, resepsjon og bar.

- Vi vil jobbe videre med reguleringsplanen som vil omfatte bestemmelser med detaljerte beskrivelser og regler for en gjenoppføring av bygningen, skriver arkitekten, som gjerne vil ha fylkeskommunens tilbakemelding på utforming av bygningen.