Fredensborg har sendt ut kunngjøring om oppstart av detaljregulering for Jernbanekaia og tilknyttede områder langs havnefronten. Dette innebærer en rekke eiendommer som grenser til Kragerøveien, Ytre Strandvei, ferjeleiet og det nye kommunehuset Fredensborg bygger på B13-tomta.

Samtidig varsler det Ivar Tollefsen-eide selskapet at det er ønskelig å rive Vinmonopol-bygget, Maxbo-bygget og de rød buene mellom sistnevnte bygning og bygget som i dag huser Apotek 1 Kragerø og Redningsselskapet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

De aktuelle eiendommene er per i dag regulert til kombinerte arealformål, som kontor, forretning, hotell og offentlige- og allmennyttige formål, park og torg, parkering, vei, trafikkområde i sjø og småbåthavn.

Fredensborg planlegger ifølge kunngjøringen å etablere forskjellige bygg med ulike formål, bearbeide kaikanten og utvikle gjestehavn. Detaljreguleringen vil ikke kreve konsekvensutredning, da den er i samsvar med reguleringsplanen for Kragerø havnefront.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Frister

Spørsmål i forbindelse med dette kan rettes til David Kristiansen i Fredensborg Fritid, mens innspill til planarbeidet bes sendes til Marie Monsen i arkitektfirmaet A-lab.

Kristiansen opplyser til KV at nye skisser for området er i ferd med å ferdigstilles. Disse vil han dele med offentligheten i løpet av en til to uker.

Frist for uttalelse er satt til 9. juli, mens innspill til planarbeidet må sendes innen 14. september.