De siste par årene har Kragerø Næringsforening jobbet mye med å få sertifisert Kragerø som et bærekraftig reisemål, og mandag denne uka kunne de omsider ta imot det synlige beviset.

– Vi er stolte over at Kragerø nå har fått tildelt merket som bærekraftig reisemål. Kragerø skal være et godt sted å bo og et godt sted å besøke. Dette har vært en omfattende prosess som har involvert mange og aldri før har det i Kragerø blitt jobbet så systematisk med destinasjonsutvikling som nå, sier daglig leder Janna Pihl i Næringsforeningen.

– En forutsetning

Hun understreker at merket er en viktig milepæl som legger grunnlaget for en mer kontrollert utvikling i tida framover. Hun mener videre at det nærmest er en forutsetning for å lykkes med reiselivssatsingen, at man er et bærekraftig reisemål.

– Det er viktig at reiselivet ikke blir til et problem, men at det kan bidra positivt til lokalsamfunnet når det kommer til sysselsetting og bevaring av naturen og den lokale kulturen, sier Pihl.

Av pressemeldingen går det fram at merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. Kragerø får beholde merket om målene er nådd etter tre år.

– Kragerø kommune ser sertifiseringen som et ledd i å fremme Kragerø som et naturlig reisemål for framtidige generasjoner og det fokuset vi bør, og skal ha, for å i fellesskap nå FNs bærekraftsmål, sier ordfører Grunde Knudsen i pressemeldingen.

Grundig

Da utdelingen fant sted mandag var også reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Aase Marte Horrigmo til stede. Hun roste næringsforeningen for det grundige arbeidet de har lagt ned.

– De har vært gjennom en grundig prosess for å oppnå dette og sertifiseringen betyr ikke at jobben er gjort, men at det jobbes i riktig retning, med riktige verktøy. Å jobbe for et bærekraftig reiseliv innebærer at man tar vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov, sier hun.

I Vestfold og Telemark er det bare én annen kommune som er sertifisert, og det er Rjukan. Andre kommuner jobber nå med sertifiseringsprosessen, så det er ventet at lista over bærekraftige reisemål i vår region vil bli lenger.