Nå er kjøperen kjent: Dette skal Villa Bergland brukes til

Vitalis Helse vil flytte administrasjonen til leide lokaler i Villa Bergland. Dette vil frigjøre plass til flere pasienter på Kragerø Sykehus, som igjen betyr flere nytilsettinger.