Nå er det bestemt: Det blir utbygging av Vistin-fabrikken på Fikkjebakke til 100 millioner

Investeringen skal doble produksjonen av diabetes-medikamentet metformin ved Vistin Pharmas fabrikk i Sannidal.