[Drammens Tidene]Onsdag publiserte Folkehelseinstituttet en statusoppdatering om korona, influensa og luftveisinfeksjoner. Der kommer det fram at det har vært en betydelig økning av forkjølelsesvirus de siste to ukene.

Men hvordan bør du egentlig reagere dersom du først får symptomene, som tross alt er ganske like som koronavirus? Fagdirektør i FHI, Preben Aavitsland, er ikke i tvil.

– Er du syk med luftveissymptomer, bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk, sier han.

Typiske symptomer kan være hodepine og tett nese, men også feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand.

Fjernet råd

Mens du tidligere ble bedt om å teste deg ved symptomer, er ikke dette lenger nødvendig. Heller ikke å gå i karantene eller isolasjon.

– Rådene er de samme uansett hva testen sier, opplyser Aavitsland.

Han understreker at forkjølelse er en del av livet og at det kan være vanskelig å unngå å bli smittet.

– Holder man seg unna andre som er forkjølet, reduserer man nok risikoen for å bli smittet, mener fagdirektøren.

Korona verst

Ifølge FHI har smittespredningen av koronaviruset vært nedadgående lenge nå. Situasjonen er likevel uforutsigbar.

– Det er mulig at covid-19- epidemien vil vokse igjen utover senhøsten og vinteren. Utover vinteren kan eventuelle nye varianter med økt spredningsevne gi nye bølger. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær, skriver FHI i ukesrapporten.

– Hva er verst å få nå av korona og vanlig forkjølelse?

– Korona er verre å få siden det er større risiko, i alle fall for de eldre, for at det utvikler seg til mer alvorlig sykdom med sykehusinnleggelse. Noen får også symptomer som varer noen uker etter sykdommen, sier Aavitsland til Drammens Tidende.