Gå til sidens hovedinnhold

Muligheter framfor tvang

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Fylkespolitiker Ådne Naper (SV) tok nylig til orde for at kommunene i større grad bør vurdere krav om utleieplikt når nye områder blir regulert til hytteutbygging. Naper viser til en fersk rapport fra Østlandsforskning som Vestfold og Telemark fylkeskommune har fått utarbeidet, der utleieplikt på nye hytter er ett av flere forslag for å gi flere av oss en mulighet til å nyte hyttelivet - uten at det nødvendigvis fører til enda høyere tempo i hytteutbyggingen.

Til KV har ordfører Grunde W. Knudsen nylig sagt at dette med utleieplikt er noe «vi absolutt bør se på», når Kragerø kommune nå skal oppdatere kommuneplanen.

Tidligere rapporter viser at norske hytter i snitt blir brukt 20 dager i året, og at under 10 prosent av hytteeierne svarer at de er innstilte på å leie ut hytta si. Samtidig er etterspørselen etter hytter enorm, både når det gjelder kjøp og leie.

Det er forståelig at det kan være fristende å foreslå utleieplikt på nye hytter, når det er så stort misforhold mellom tilbud og etterspørsel. Ut fra et bærekraftperspektiv kan det også være fornuftig at en hytte er mest mulig i bruk når den først er bygget. Økt utleie kan dessuten redusere behovet for å bygge stadig økende antall nye hytter.

Problemet er bare at utleieplikt - eller «sale and leaseback» som det så fjongt ble kalt for noen år tilbake - har vist seg å være noe markedet ikke vil ha. Både investorer og kjøpere skyr det. Her lokalt har vi blant annet sett det ved Himmel og Hav-anlegget i Portør, der potensielle investorer har bedt om å slippe utleieplikten, før de våger å investere i den delen av det regulerte hytteområdet som ikke er utbygd. I 2017 fjernet Kragerø kommune kravet om utleieplikt for over 40 fritidsleiligheter ved Kragerø Resort. Det ble blant annet argumentert med at kun 10 prosent av døgnkapasiteten ble utnyttet i disse leilighetene.

Les også

Har ordfører Knudsen tatt feil av SV og SP?

Markedet for hytter med utleieplikt har vært noe bedre i fjellheimen. Det kan blant annet skyldes at sesongen for hyttebruk i fjellet er mye lengre enn ved kysten, der hytteeierne i stor grad ønsker å bruke hytta i de mest attraktive sommerukene selv. Men heller ikke i fjellet har utleieplikt vært en suksess. Fritak fra utleieplikten har blant annet vært et tema på Gautefall.

Jeg synes at både fylkespolitiker Naper og ordfører Knudsen isteden for tvang, heller bør se på hvilke andre muligheter som rapporten fra Østlandsforskning peker på. Som for eksempel mulighetene som både fylkeskommunen og kommunene har for å stimulere etablering av bedrifter som kan legge til rette for utleie av fritidsboliger. Bedrifter som kan gjøre utleie av hytter «smertefritt» både for den som skal leie ut og dem som leier. Firmaer som tar seg av forarbeid, ettersyn, kontroll og betalingsformidling. Her kan det ligge et stort uutnyttet marked, som kan gi mange positive ringvirkninger for næringslivet lokalt - og som samtidig kan bidra til redusert utbyggingspress.

Kanskje går det også an å se på reglene for skatt på utleie av fritidsboliger, og innrette dem på en måte som gjør det mer attraktivt å leie ut - uten tvang?

Kommentarer til denne saken