Hvis foreldrene ønsker privat skole, har kommunen plikt til å betale ca 85% av driften. Da er det ganske råttent å ville frata dem et egnet lokale som andre likevel ikke vil kunne bruke.