Jeg har lyst til å ta dere med på et historisk tankeeksperiment.

Vi kan tenke oss tilbake til 1945. Krigen er endelig slutt, landet skulle gjenoppbygges.

Her var det mye å gripe fatt i, vi kan nevne rettsoppgjøret, alle ødeleggelser og mange saker som bystyret skulle ta stilling til.

Det var ikke alle som kunne være med. Det var 40 mann som ikke kom hjem igjen. Det ble besluttet å reise en minnestøtte i takknemlighet for de som gav sitt liv for vår frihet.

Stedet hvor minnestøtta står ble nøye valgt ved siden av Kragerø kirke og metodistkirken, med utsikt til havet (Bærøfjorden), for det var 34 sjøfolk på støtta. Den ble avduket 29. september 1946, som tegn på å vise respekt og takknemlighet for dem som gav alt, nemlig livet.

Slutt på tankeeksperimentet, men for all del ikke slutt og tenke her. Det er nettopp NÅ dere politikere må tenke videre. At en arkitekt kan vise så lite respekt for fortiden ser vi jo stadig vekk. Å foreslå en gangbru fra taket mot minnestøtta, det må bare ikke bli godkjent.

Det er derfor denne appellen går til politikerne. Det er dere som skal ta avgjørelsen her, så jeg ber om at dere viser respekt og takknemlighet.

Bråtøy den 14. juni 2022

Kragerø og omegn Forsvarsforening,

Trygve Braatø, formann