– Viktig at KV gjør en slik undersøkelse

Flott: – Det er viktig og spennende at KV tar opp spørsmålet om seksuell trakassering i lokalsamfunnet, sier varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal.

Flott: – Det er viktig og spennende at KV tar opp spørsmålet om seksuell trakassering i lokalsamfunnet, sier varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal.

Artikkelen er over 2 år gammel

Seksuelle krenkelser og #metoo-kampanjen har hatt mye fokus nasjonalt og internasjonalt.

DEL

Særlig kjendiser innen showbiz og politikk har blitt avslørt som krenkere og overgripere. Men det er et ubesvart spørsmål om disse problemene er like store i hverdagen i våre lokalsamfunn.

Derfor sender KV nå ut en spørreundersøkelse til våre lesere, for få avdekket om seksuell trakassering også er et problem i vårt område. Dette er en del av et større journalistisk prosjekt i Amedia-konsernet.

– Veldig spennende

– Så kult! Det er veldig viktig og spennende at KV gjør en slik undersøkelse, sier varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal.

– Det er veldig viktig å få avdekket om vi har slike problem også i vårt lille lokalsamfunn, sier hun.

– Med så små forhold som vi har, så vil det koste mye for enkeltpersoner å stå fram om de har vært utsatt for seksuelle krenkelser. Det gjør en slik undersøkelse enda mer viktig, sier varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal.

Selvsagt anonymt

Gjennom undersøkelsen søker KV innsikt i hvordan situasjonen er lokalt når det gjelder seksuelle krenkelser. Alle svar mottas og behandles anonymt.

Undersøkelsen blir sendt ut mandag 26. mars, og går en ukes tid. Den vil bli presentert senere som en del av et bredere journalistisk prosjekt.

I undersøkelsen spør KV om folks holdning til #metoo-kampanjen, og om de tror #metoo vil føre til varige samfunnsendringer.

Ta undersøkelsen her

Det blir også spurt om leseren selv gjort noe han/hun tror andre kan ha opplevd som seksuell trakassering.

Selvsagt blir det også spurt om leseren har blitt utsatt for seksuelle krenkelser, trakassering eller seksualisert vold.

Det blir spurt om alvorlighetsgrad og hyppighet av slike episoder, og i hvilke sammenhenger det har skjedd.

Varslinger

Det blir også spurt om hendelsene har blitt anmeldt eller varslet, og hvordan varslinger har blitt mottatt og behandlet.

Svarene som gis er som sagt helt konfidensielle, og kun utdrag fra historier som ikke identifiserer enkeltpersoner eller miljøer, vil bli brukt i omtale i avisen.

Men om noen ønsker det, kan de også gjennom undersøkelsen ta kontakt med KV for å fortelle sin historie til oss.

Det er nettredaktør Trond Nøstvold Tou som er KVs kontaktperson i forhold til #metoo. Han kan kontaktes på 400 61 709 eller trond.nostvold.tou@kv.no

Artikkeltags