Nei til undervannsdeponi for farlig avfall

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDeponiet for farlig avfall som NOAH vil ha i kalksteinsgruvegangene i Brevik kan kalles for et undervannsdeponi. Arsen, kadmium, kobber, kvikksølv, nikkel, bly og sink vil sige ut i fjorden gjennom «teposen», det porøse kalkfjellet som skal holde alt dette inne i gruvegangene. Opp til 800.000 tonn farlig avfall årlig er NOAHs plan for en gigantporsjon med «te» for «tekannen» Langesundsfjorden. NOAHs nettside noah.no; Velg «framtidens løsning», «les konsekvensutredningen», «til konsekvensutredningen» og deretter «3. Gruvens egnethet». Dette er NOAHs kortversjon av konsekvensutredningen. Der står det; «Både saltvann, ferskvann og regn-/overflatevann lekker inn i gruvene. Totalt sett snakker man om mellom 45 og 70 liter vann per time.

Ved oppfylling med stabilisert avfall vil gruvene fortsette å lekke inn vann og vannet vil pumpes opp som i dag. Under oppfyllingen vil ikke vann lekke ut av gruvene. NOAH vil rense alt vann som pumpes opp før dette sendes til sjø.» Gift-gipskakene NOAH lager av flygeaske og syre på dagens deponisted Langøya i Oslofjorden kaller de for «stabilisert avfall». Flygeaske/flygeaske er asken som fanges opp av filtre for røyken til avfall brent i forbrenningsanlegg. Syren kommer fra produksjon av fargepigmentet titanhvitt i Fredrikstad. Denne rensingen av vannet som siger inn i gruvegangene er visst nøye når gruven er under fylling med avfall. Når det er helt fullt av farlig avfall er det ikke så nøye lenger; «Etter at gruvene er fylt opp med det stabiliserte avfallet vil gruvene fylles opp med vann og når etter hvert samme nivå som havet.»

Fra selve konsekvensutredningen; «Utnyttbart volum til deponiformål under havnivå (under kote 0) er anslått til ca. 18 millioner kubikkmeter. Hoveddelen av deponiet vil ligge under Eidangerfjorden, og største dybde er cirka kote – 340 meter. Etter at oppfyllingen er avsluttet, vil gruven fylles med vann på naturlig måte.» Eidangerfjorden er en fjordarm i Langesundsfjorden.

Hele konsekvensutredningen (KU'en/høringsnotatet) kan leses på noah.no og regjeringen.no. Alle kan sende inn høringssvar på regjeringen.no og si sin mening om deponiplanene. Jeg håper på mange gode motargumenter til deponiplanene, noe håndfast for saksbehandlerne å rapportere om. Frist er 17. oktober, så det haster med skrivingen nå! Kragerøs skjærgård er ikke langt unna Langesundsfjorden.

Trine Ruth Larsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags