Budsjettprognosen viser at Kragerø kommune går mot et underskudd på 21 millioner kan Kragerø Blad Vestmar fortelle. Dette skjer i en tid hvor kommuneøkonomien aldri har vært bedre i Norge. Dette er et resultat av lokal politisk styring. Ap og populistkommunistene i Rødt har bevist økt utgiftene. Selvfølgelig med støtte fra SV og Miljøpartiet. Opposisjonspartiene Frp og Høyre har advart om at shoppingturen til de styrende partiene kan ende opp i luksusfellen på TV3.

For Arbeiderpartiet har det vært viktig å vise handlekraft før og etter valget i 2015. Både ordfører Jone Blikra og varaordfører Charlotte Sætersdal er komfortable med innkjøp før og etter valget. Shoppingrundene er selvsagt foretatt med din og min lommebok.

Jernbanestasjon til 5,3 millioner pluss muligens 12 mill. (?) for å kunne bruke bygning til offentlige formål. Sykehusbygget til 63 millioner hvor vi i tillegg må forvente tekniske påkostninger de neste 10 årene som bringer sykehusbygningens pris opp i 124 millioner kroner. Haug Bros-lokalene er også kjøpt inn for noen få millioner. Alle bygg skal driftes og utbedres. Dette koster. Sosialhjelpen er plusset på med 3 millioner i året for at unge klienter skal få bedre råd i stedet for å utdanne seg til arbeid. Sosialhjelp for barnefamilier regnes uten at barnetrygden tas med i inntektene, som en av få kommuner i Telemark. Resultat er økte utgifter. Kunstskolen har fått ettergitt 4,4 millioner i gjeld og fått subsidiert husleie på 600.000 i året for å kunne gå rundt økonomisk. Aksjekapitalen på 3,6 millioner er i tillegg snart brukt opp.

Det er ikke rart at kommunen snart har brukt opp pengesekken. Det alvorlige i styringen til Ap, Rødt, SV og MDG er at man lett kan overlate de økonomiske problemene til det neste kommunestyret og så i neste periode være imot alle de nødvendige tiltakene for å rette opp økonomien. Populistisk, ja. Det som ser ut til å være sikkert i Kragerø er at du som innbygger eller hytteeier vil få din del av regningen. Eiendomsskatten er økt med 10 % i 2018 gjennom kontortaksering. Ikke bli overrasket over at det kommer forslag om nye 10 % eller 20 % på takstene.

Kommunens lånegjeld er høy. Renta er lav, men kan forventes å stige i årene som kommer. Da hadde det vært fint om det man investerte i ga kommunen gevinster på driftskostnadene. Sånn er det ikke i Ap- og Rødt-paradiset i Kragerø. Sykehuskjøpet har gitt oss økte utgifter selv om man har fått leieinntekter. Lånegjelda er økt fra 874 millioner før sykehuskjøpet i 2015 til 1114,3 millioner i dag. Antall årsverk i kommunen er i samme periode økt fra 758 til 817. Det er en ting som går ned og det er dessverre folketallet. Etter mitt syn det mest bekymringsfulle med Kragerø. Pr. 31.12.17 har vi minus 80 innbyggere i forhold til 2015. Hva gjør de styrende partier med dette? Jo de bevilger over 10 millioner til en skate- og aktivitetspark på Kalstad! De baler videre med rekommunalisering av søppelhenting og skal lage egne kommunale anleggsteam for å grave grøfter for vann og avløp med innkjøp av borerigger, lastebiler og gravemaskiner. De revidere kommuneplanen slik at det skal bli vanskeligere å bygge noe i Kragerø. Det er spesielt at ordfører Blikra i avisen KV avdramatiserer kommunens økonomiske problemer. Han må jo være optimist. Han som jeg vet at regelendringen på avdragstid på lån er dessverre ikke innbefattet i den varslede prognosen. De som skal lage kommunebudsjett høsten 2019 må finne 12–15 millioner i tillegg til de varslede overskridelsene på 21 millioner.

Det er på tide at ordfører og varaordfører tar ansvar for styringen sin og forteller hvordan kommunen skal unngå økonomisk havari.

Thorleif Fluer Vikre

Kommunestyre repr. Kragerø FrP