Ordfører Jone Blikra fra Arbeiderpartiet gjør i sommervarmen en solid jobb med å øke underskuddet i kommunens økonomi. Skal vi tro avisene bruker han sommerfullmakten til å stoppe en administrativ kontraktsinngåelse etter fullført anbudsrunde for levering av varmmat til Marienlyst sykehjem.

Budsjettprognosen viser at Kragerø kommune går mot et underskudd på 21 millioner for 2018 har Kragerø Blad Vestmar skrevet om tidligere.

Hva gjør så ordføreren i denne økonomiske situasjonen? Jo, de politiske partiene Ap, SV, Rødt og Miljøpartiet ønsker å øke underskuddet ved å stanse inngåelse av en kontrakt med Matvarehuset AS som hadde det rimeligste tilbudet. Blikra argumenterer i avisen Kragerø Blad Vestmar for at kommunen skal selv stå for produksjonen av mat som grunn for kanselleringen.

 

Jeg vet nesten ikke om jeg skal le eller gråte. Ordfører har åpenbart ikke kunnskaper om regelverket for offentlige anskaffelser eller kostnader ved å produsere så små mengder mat i egenregi. Ser vi på de innkomne tilbudene på varmmatleveransen er prisforskjellen per år på vel 1,9 millioner kroner.

Sagt på en annen måte koster det 5200 kroner per dag ekstra for maten inkludert levering. Noen politikere tror åpenbart på «småskalafordeler» ved å drive ting selv. Kommunens politiske ledelse har et ideologisk ønske om at mest mulig skal drives i kommunens egenregi. Søppeltømming, sprengning og graving av grøfter, septiktanktømming og nå et lite kjøkken. Med kommunale pensjonskostnader kan Jone Blikra sitt «smådriftskjøkken» etter min mening umulig bli rimeligere enn det dyreste tilbudet kommunen fikk i konkurransen om varmmatleveringen. Det må jo også investeres i et kjøkken for å produsere maten, men lånegjelda er jo allerede skyhøy, så litt til gjør vel ingenting Jone?

 

Ordfører inviterer til «matomkamp» og sier i avisen at «vi er klar over at dette kan utløse krav om erstatning». Ja det er riktig. Erstatning til firmaet som har vunnet en konkurranse basert på norsk lov og forskrift som ordføreren ønsker å avlyse på bakgrunn av miljø og kortreist mat. Tar firmaet saken til klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) vanker det i tillegg til erstatning et straffegebyr på inntil 15 prosent av kontraktsverdiene for urettmessig avlysning av konkurransen. Regningen kan bli på 412.000 men det gjør vel ingenting om Jone & co. øker underskuddet med litt til. Det er jo bare å sende regningen til kommunens husstander og hytter i form av økt eiendomsskatt.

 

Argumentet om miljø for å avlyse konkurransen er feilaktig. I anbudsprotokollen kommer dette klart fram. Kriteriene er miljøvennlig kjøkken, andel økologisk mat, avfallsminimering, svinn og avfallshåndtering. Matvarehuset AS vinner soleklart med 10 poeng mot 4. Miljøkriteriet innebærer langt mer enn transport av mat. Lokale arbeidsplasser er et godt argument, men det er lite troverdig når kommunens politiske ledelse er mest opptatt av å drive «mest mulig» i egenregi framfor å kjøpe tjenester fra lokalt næringsliv som kan understøtte vekst i bedriftene.

Thorleif Fluer Vikre

Kommunestyre repr. Kragerø FrP

politisk nestleder Vestfold og Telemark Frp