- Vi varsler om det vi mener er uansvarlige og uforsvarlige rammevilkår for Kragerø skole

Kragerø skole.

Kragerø skole. Foto:

Av
DEL

MeningerDet er med bekymring vi leser Rådmannens forslag til budsjett 2020, hvor oppvekst skal kutte 12,3 millioner. Lærerprofesjonens etiske plattform sier at vi er forpliktet til å ta ansvar for å varsle når rammevilkår skaper faglig og etisk uforsvarlige tilstander. Det er med det som bakgrunn tillitsvalgte og klubben ved Kragerø skole skriver dette innlegget.

- Kragerø skole skal kutte mest

Kragerø skole er den skolen i kommunen, som etter budsjettfordelingen internt i oppvekst, skal kutte mest. Vi skal kutte så mye at vi vil stå i fare for bare å kunne utføre de lovpålagte oppgavene. Miljøarbeider/miljøterapeut, TPO-ressurs, kantine og ledelsesressurs er noen av de ikke lovpålagte tjenestene i skolen i dag.

Miljøarbeider/miljøterapeut jobber forebyggende og aktivt inn mot elevenes sosiale trivsel på skolen. TPO (tilpasset opplæring) drives i alle klasser og av alle lærere. I noen klasser er dette ekstra krevende å få til. Der er det satt inn en ekstra ressurs (lærer), som gjør at elevene får den opplæringen de har krav på.

- Større arbeidsbyrde

Kantina er en viktig sosial arena for ungdomsskolen. Vi ønsker at elevene skal være på skolen, og ikke henge i byen i pausene. Ledelsen på skolen har den totale oversikten og er med på å blant annet avlaste lærerne med mye av arbeidet rundt enkeltelever. De ovennevnte tjenestene er viktige trivsels – og læringstiltak for elevene ved Kragerø skole. Mister elevene dette, vil kvaliteten i skolen blir kraftig redusert.

Ved å kutte i ledelsen vil arbeidsbyrden bli drastisk større for lærerne. Uansett hvilke av disse tjenestene det kuttes i, vil det være elevene som er taperne.

Attraktiv skole

Elevundersøkelsen, som gjennomføres hvert år på 5.–10. trinn, viser at elevene ved Kragerø skole trives. Resultatene på Nasjonale prøver og avsluttende eksamener på 10. trinn er gode. Vi ser på vår skole som en attraktiv skole med dyktige lærere som yter god kvalitet til elevene. Arbeidsmiljøet på skolen er bra, noe lavt sykefravær er en indikator på. Slik vil vi at det skal fortsette å være! Skal vi klare det, må vi ha rammer som gir oss mulighet til å opprettholde det tilbudet vi gir i dag.

Selv om vi ser at barnetallet i kommunen går ned, er det ikke skole som først merker nedgangen. Vi stiller oss derfor spørsmålet: Hvorfor skal vi gjennomføre så store kutt, før vi merker den varslede elevnedgangen? En god skole er viktig for familier som vurderer å flytte tilbake til Kragerø. Vi ønsker også tilflytting og vi må derfor sikre god kvalitet på skolene. Det får vi ikke ved så store kutt. (Store kutt er for så vidt varslet som en årlig begivenhet framover).

- Edruelige nedskjæringer

Det er allerede nedsatt en arbeidsgruppe som ser på ulike løsninger for endring av skolestrukturen i kommunen. Arbeidsgruppa består av representanter fra skolene og oppvekst. De skal legge fram sitt arbeid for politikerne, slik at de har et best mulig grunnlag når de skal fatte sine beslutninger. Så lenge denne prosessen pågår, mener vi det eneste rette vil være å skåne skolene med edruelige nedskjæringer, som ikke vil gå utover kvaliteten.

Vi som jobber i skole ser at det haster å gjøre noe med skolestrukturen. Vi kan ikke fortsette å kutte i budsjettene samtidig som vi opprettholder 4 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Det er på tide at flere våkner og ser dette.

- Uforsvarlige tilstander

Vi mener det varslede kuttet i budsjettet for Kragerø skole i 2020 kan medføre faglige og etisk uforsvarlige tilstander for elever og ansatte. Vi handler derfor i tråd med lærerprofesjonens etiske plattform, og varsler om det vi mener er uansvarlige og uforsvarlige rammevilkår for Kragerø skole.

Tillitsvalgte og Klubben ved Kragerø skole

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags