– Jeg tror at veldig mange – både blant motstandere og tilhengere av boplikten – mener det er for lett å «sno seg unna»

Diskutert: – Boplikten er et hett tema i Kragerø, skriver KV-redaktør Espen Solberg Nilsen i dagens leder.

Diskutert: – Boplikten er et hett tema i Kragerø, skriver KV-redaktør Espen Solberg Nilsen i dagens leder.

DEL

MeningerKragerø kommune har en delvis forsvarlig saksbehandling av boplikten, lyder konklusjonen i den foreløpige rapporten som Telemark kommunerevisjon har laget for kontrollutvalget i Kragerø. I rapporten får kommunen kritikk for flere forhold – blant annet disse:

* Kommunen sjekker ikke at det søkes om konsesjon innen lovpålagt frist.

* Kommunen kontrollerer ikke om søkere som har fått avslag følger opp vedtaket.

* Kommunen sjekker sjelden opplysningene om slektsforhold.

* Kommunen kontrollerer ikke om boplikten overholdes i borettslag og boligbyggelag.

På alle disse punktene mener Telemark kommunerevisjon det er tvilsomt om Kragerø kommunes praksis er i tråd med lovverket.

Boplikten er et hett tema i Kragerø. Veldig mange mener noe om boplikten, og i svært mange lokalsamfunn rundt om i kommunen snakkes det om helårsboliger der det er mørke vinduer og tomme postkasser og søppeldunker utenom sommersesongen. Jeg tror at veldig mange – både blant motstandere og tilhengere av boplikten – mener det er for lett å «sno seg unna». Både lovlig gjennom blant annet slektsfritaket og ulovlig gjennom mer eller mindre kreative løsninger.

Om rapporten som kontrollutvalget har bestilt klarer å gi et fullgodt bilde av hvordan situasjonen er i Kragerø når det gjelder opprettholdelsen av boplikten, kan sikkert diskuteres. Men den setter fingeren på kommunens håndhevelse av de bopliktreglene vi har.

Enhver lov, enten den tar for seg boplikt eller annet, er avhengig av legitimitet i befolkningen. En slik legitimitet kan myndighetene blant annet oppnå når folk flest har et inntrykk av at den aktuelle loven håndheves – blant annet gjennom kontroll og sanksjoner.

Det må altså være en reell mulighet for at lovbrudd blir avdekket, og at det som avdekkes får en konsekvens.

Dersom det er slik som rapporten beskriver, at Kragerø kommune svikter på flere områder når det gjelder å følge opp de bopliktbestemmelsene vi har, så er kommunen selv med på undergrave bopliktens legitimitet.

– Hvis det skal være sånn at det kun kreves flyttemelding til Folkeregisteret for å oppfylle boplikten, så stiller jeg spørsmål om det er noen mening i å holde fast på fast bosetting, sa Ap-nestoren og øyboer Henry Isnes da jeg intervjuet ham i 2011.

Han, som gjennom en mannsalder har kjempet for bosetting i skjærgården for å opprettholde offentlige tilbud som blant annet skoler og ferjetilbud, så ikke lenger noe poeng i å opprettholde en bestemmelse som det etter hans mening er for lett å lure seg unna.

Selv er jeg veldig usikker på hva som er det rette for Kragerø på lang sikt når det gjelder boplikt eller ikke. Men hvis dagens regler beholdes, eller strammes inn ved å fjerne slektsfritaket slik som flertallspartiene i Kragerø nå vil utrede, så må de håndteres av kommunen på en måte som gjør at innbyggerne er trygge på at reglene er reelle.

Espen Solberg Nilsen

redaktør i KV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags