LESERBREV: Nå har rovdyrdebatten kommet til KV også. Merkelig dette, det er jo ikke rovdyr i Kragerø! Og vi som ønsker å bruke naturen både til fritid og matproduksjon, vi skjønner ingenting og er noen store egoister som ikke synes at rovdyra kan ha hele skogen. Ops, nå forsnakket jeg meg, det er jo ikke rovdyr her.
Nå er jeg bare en enfoldig sauebonde. Vi har nettopp bygget nytt fjøs og har utvidet besetningen litt, men vi driver i grunnen ikke stort. De siste to årene har vi hatt sau på utmark på Strat. Første året manglet 28 dyr helt, og vi fikk erstatning for ti dyr. Vi fant noen store hundespor i veien. Vi tenkte bare ikke på ulv, men tok bilde likevel. Mulig det gjorde at vi fikk litt erstatning.


Sist sommer hadde vi investert en formue i radiobjeller, og regnet med å kunne dokumentere tapene. Det første dyret vi fant så ut til å være tatt av gaupe, men SNO, som skal dokumentere dette, satt nok på stranda med en kald pils. De kom aldri, og dyret regnes som død av ukjent årsak. Les: Bonden har ikke passet på dyra sine. Vi fant en stakkar til, hun hadde GPS, men sendte uregelmessig. Hun overlevde, men hadde store bittskader i låret. SNO kom og mente at dette også skyldtes ukjent årsak. Bittmerket i låret er etter kjeften på størrelse med pyreneeren vår, og siden vi har vokterhund er det nok ingen som har turt å slippe bikkja si der i området!


Vi mistet 26 dyr i fjor. Fylkesmannen mener at nærmeste gaupe som tar sau er i Tørdal. Gaupene her i distriktet tar ikke sau, og i Gjerstad er det ikke gaupe ... Streifulven tar heller ikke sau. Jeg har ikke krav på erstatning, det er ganske deprimerende å høre Fylkesmannen skryte på nyhetene for at utbetaling av erstatningene har gått ned på grunn av lite rovdyr. Ops, jeg forsnakket meg igjen, det er jo ikke rovdyr her, det er bare jeg som ikke passer på sauene mine.
Vi sanket inn sauene tidlig i fjor for å minske tapet, og annen slått ble ofret noe, som resulterte i en stor kostnad til fôrkjøp. Sauene sprang skogen rundt hele sommeren, vi måtte til og med hente sau innenfor viltgjerdene på E18 i Gjerstad. Mange lam kom hjem med feil mor. De har blitt skremt og stukket til skogs med feil sau og ikke fått melk hele sommeren. Det ble en stor kostnad å fôre små lam hele vinteren for å få de store nok. I tillegg gikk det en flokk på 95 dyr på Lindheim på inngjerdet beite som var klare for å gå hjem langs Kjølebrøndsveien siste søndag i september. «Noe» skremte dyra voldsomt tidlig søndagsmorgen, og da vi kom var det 15 dyr igjen der ... Hele flokken hadde kommet stormende inn på tunet hos en nabo og reist til skogs i små flokker. Jeg lette etter sau i hele oktober, til min og elgjegernes store fortvilelse. Totalt tap, både i form av dyr, tapt arbeidsfortjeneste, tapt fôr og fôring av dyr som skulle vært slaktet for lengst er nok cirka 80.000. Erstatning? 0 kroner. Det er jo ikke rovdyr her.


Flere naboer har sett ulv i vinter. Vi har hatt ulv på jordet her. Ulven ser oss men viser seg ikke så veldig ofte. Gjerstad-folket ser gaupe regelmessig, men tror ikke det er noe å rapportere når de ser den «stadigvekk». Vi har skaffet fjellbeite nå, 2,5 time kjøring herfra.
Etter mitt syn blir det feil å ikke bruke beiteressursene i skogen, både til vilt og til bufe. Det er mange rødlistede arter i plante- og dyreverden som er avhengig av beitedyr. Det betyr at det biologiske mangfoldet går tilbake når beitedyra forsvinner. Jeg kunne hatt lyst til å foreslå et stort «reservat» hvor folk og rovdyr kan bo sammen innenfor rovdyrsikkert gjerde, så vi andre kan få slippe. Det kan gjerne være et stort område og dekke et par kommuner.
Klart vi kan kjøpe maten i Afrika, vi er så rike her i landet at vi ikke trenger å produsere mat her. Så får afrikaneren penger. I hvert fall de rike. Og hva bryr det oss at fattige afrikanere sulter? Det er jo egoistisk å ta skogen fra ulven og de andre rovdyra som hører hjemme der? De kom jo først?
Regina Brajkovic
enfoldig bonde og medlem i FNR, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk