Til Kragerø kommunes politikere

Kragerø sykehus  - Sykehuset Telemark

Kragerø sykehus - Sykehuset Telemark Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LESERBREV: Viser til leserbrev «Sykehuset – hva nå? Legevakten – hvor da? fra sykepleier og tillitsvalgt ved Legevakta, torsdag 7. april.

Som borgere i Kragerø støtter vi synspunktene i innlegget.

Vi mener Kragerøs befolkning er tjent med en samlokalisering av tjenester. Løsningsforslaget med å innplassere Legevakta og øyeblikkelig-hjelp senger i sykehusbyggets 1. etasje er svært fornuftige. Der vil man kunne installere seg på kort tid, og nærmest uten ombyggingskostnad. Legevakt og øyeblikkelig-hjelp senger kan ha fordel av nærhet til medisinsk og kirurgisk poliklinikk, røntgen og laboratorium.

I tillegg vil vi foreslå å tenke plass til kommunale rehabiliteringssenger, hvor man kan motta pasienter rett fra sykehus. Dette kan gi gevinst ved bruk av felles, kompetent personell.

Kan det bli aktuelt med et legesenter her inne? Kanskje vil det etableres operasjonsvirksomhet? Uansett hvilke helseaktiviteter som etableres, vil det være mye å hente både faglig og økonomisk ved å legge Legevakt og akuttsengene (og eventuelt rehabiliteringssenger) samlet i sykehusbygget. Så kan sykehjem få være sykehjem, som det er beregnet for. Der vil ikke behovet for plasser bli mindre.

Kan man i framtiden se for seg et samlet helsehus, der samhandlingsreformen vil bli utviklet videre? Situasjonen er endret etter at kommunen vedtok å kjøpe sykehusbygningen. Vi mener dette krever en ny, helhetlig gjennomgang av plasseringen av de ulike funksjonene. Dette er en gyllen anledning til å se nye, framtidsrettede og økonomisk gunstige løsninger til beste for alle.

Kragerø 12. april 2016

Cathrine Jølle Gundersen, Marianne Bjørnsvik, Anne Grete Ausland

sykepleiere

Les også: Sykehuset – hva nå? Legevakten – hvor da? 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags