LESERBREV: Georg Wroldsen kritiserer min artikkel om økonomi, kaller fagmannen en bedreviter, kjenner ikke innholdet av de økonomiske rapportene som diskuteres, avfeier tallmaterialet fra Norges fremste fagfolk (i SSB) som «tallmagi», og nekter å akseptere bruk av økonomers verktøy (tall). Det er en interessant debattform.

Helen Bøe er langt mer saklig, men avfeier likevel tallmaterialet fra Norges fremste fagfolk. Hun forsøker å redde seg i land ved å hevde at penger til skattelette kunne vært brukt til migranter. De pengene har Rødt allerede lovet bort til en rekke andre gode formål. Men om vi ser bort fra dette: Hvis Bøe hadde regnet på saken, ville hun sett at disse (skattelette)-pengene knapt rekker til 1/10 av det nødvendige til migranter.

Som jeg skrev i mitt leserinnlegg står dermed bare to løsninger tilbake: Øk skattetrykket og senk velferdsytelsene, slik SSB advarte om – eller stopp asylmottak og hjelp migranter i nærområdet med massiv støtte til flyktningleirer og investeringer i sysselsetting.

Om Kragerøs politikere vil redde velferdssamfunnet i Norge og hjelpe konfliktregionene, sier de tydeligst fra til Stortinget ved å stoppe asylmottak.

Arno Mong Daastøl

Les også:

En kommentar til Daastøls innlegg