LESERBREV: Ulve-, gaupe- og jervejakta er i full gang igjen! 87 av den norske totalbestanden av rundt 313 gauper, 134 av rundt 340 jerver (tisper blir til og med tatt ut av hiet og drept med valpene sine) og rundt 1/3 av de gjenværende 28–32 ulvene kan skytes ned (noen ganger med hjelp av helikoptre)!


Det ser ut som myndighetene og rovdyrjegerne har glemt at disse rovdyrene er truet i Norge, og først og fremst ulven har ingen livskraftig bestand i Norge. Også bestanden av gaupe kan neppe kalles for sikret. Fra 2009 til 2014 har antall gauper gått ned fra over 500 dyr til litt over 300! Bestandsmålet for gaupe er 65 familiegrupper for hele Norge. Fra 2012 har også dette gått ned fra 69 til 53,5 i 2014 (www.rovdata.no), som betyr at bestandsmålet ikke er nådd tilnærmelsesvis en gang! Allikevel er jaktkvoten for gaupe (og jerv) rekordstor i år! Det er veldig merkelig at de blåser i bestandsmålene de har opprettet selv!
 

År etter år ignorerer myndighetene forskingsresultater, anbefalinger av eksperter, vedtatte avtaler med andre europeiske land om «vernet av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder (Bernkonvensjonen)», og dessuten flertallet av den norske befolkningen som er for rovdyr! Rovdyrjegere som bryr seg fint lite (eller mangler kunnskap) om sammenhengene og artsmangfoldet i et økosystem gjemmer seg bak de absolutt uforsvarlige beslutningene av myndighetene og bruker dem som unnskyldning for å leve ut lysten sin til å drepe rovdyr, selv i områder hvor det ikke engang finnes sauer på utebeite (denne utidsmessige driftsformen av husdyrholdning er det største problemet i denne sammenhengen). De kan neppe være klar over det store ansvaret de har … I tillegg til denne «lisensjakten» blir utallige rovdyr drept ulovlig hvert år, noe som alle med dette ansvarsområdet vet, men ikke tar hensyn til.
 

Det er på tide at folk tenker seg om og innser at også de store rovdyra hører til den norske faunaen og ikke minst spiller en viktig rolle i et fungerende økosystem – Rødhette og ulven er et eventyr! Kanskje flere jegere følger eksemplet av dem som takket for seg i den siste tida i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) pga. av dets holdning i denne saken? Det er viktig at de som bryr seg står på i kampen for rovdyr og dermed artsmangfold i naturen vår og støtter foreninger som Bygdefolk for rovdyr, Foreningen våre rovdyr, Norges Naturvernforbund og andre (finnes alle f.eks. på Facebook) før det er for sent! For ulven i Norge er det «5 på 12» allerede nå, og hvis utrydningspolitikken fortsetter gjelder dette også for gaupe og jerv!
 

Tilman Wischuf,
biolog, Levang