Svar til Andreas Tanberg

Ordfører Jone Blikra, Ap8Foto: Jon Fivelstad

Ordfører Jone Blikra, Ap8Foto: Jon Fivelstad

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Tandberg har i flere leserinnlegg tatt opp mange viktig hendelser og saker knyttet spesielt til Kragerø havnefront og Kragerø Utvikling.

Det blir omfattende å kommentere alt som er skrevet, men vil svare på seks konkrete spørsmål som er stilt:

1. Hva var motivasjonen for at dere i avtalen med KU valgte å unngå norsk lov om anbudsregler og dermed indirekte bryte loven og påføre fellesskapet høyere kostnader enn nødvendig?

Svar: Kragerø kommune inngikk en avtale med Kragerø Utvikling på bakgrunn av en utlyst konkurranse. Det var Kragerø Utvikling som vant denne konkurransen og som da hadde rett til å inngå utbyggingsavtale med Kragerø kommune. Det er derfor ikke verken direkte eller indirekte brutt noen lov – alt er gjort iht. lov om offentlig anskaffelser.

2. En oversikt som viser hvilke områder som er overtatt av KU, hvilke størrelser og til hvilke beløp og hvilke arealer som gjenstår å selge til KU?

Svar: KU har foreløpig kun overtatt B2 og B6 i reguleringsplanen – dette er området fra cirka tunellutgangen og til og med tomten som Spar-bygget står på i dag. KU har betalt 8,1 millioner kroner i henhold til gjeldende takstrapport. De øvrige områdene som omfattes av avtalen er beskrevet i reguleringsplanen.

3. Hva har KU totalt fakturert kommunen så langt knyttet til Kirkebukta? Hva omfatter de ulike arbeidene og hva har de kostet?

Svar: KU har ikke fakturert Kragerø kommune. Derimot har Kruse Smith fakturert Kragerø kommune for infrastrukturtiltak tilsvarende 8,1 millioner for områdene B2 og B6.

4. Hva slags kontroll har dere hatt med infrastrukturarbeidene og fakturagrunnlaget som dere er blitt fakturert for i Kirkebukta?

Svar: Multiconsult har på oppdrag fra Kragerø kommune kontrollert oppdrag og regnskap.

5. Hvordan er det framtidige scenarioet for kommunen å tjene eller tape penger på øvrig salg av Kirkebukta, inkludert eventuelle nye kostnader til infrastruktur?

Svar: Det er svært omfattende å svare detaljert på dette. Hele reguleringsplanen, bestemmelser, utviklingsavtale og utbyggingsavtale ligger på kommunens hjemmeside. Skriv «Havnefront» i søkefeltet – der vil alle avtaler og bestemmelser komme fram. Generelt kan jeg si at hele ideen bak anbudskonkurransen og avtalene som er inngått etter det, bygger på at kommunen i 2001 så at de ikke hadde økonomi til selv å bygge ut Havnefronten. De som da vant anbudet – KU – fikk utbyggingsretten. Det ble så laget et regelverk i forhold til beregning av tomtepris minus utgifter til infrastruktur på de enkelte områdene. Hele grunnlaget for avtalen som ble inngått i sin tid, hadde som formål å få til utvikling av området – ikke selge tomter til høyest mulig pris.

6. Ble Tufteparken lagt ut til offentlig anbud, eller var den definert inn i avtalen under infrastruktur uten krav om anbud?

Svar: Del av Tufteparken er av Kragerø kommune ansett som del av den totale infrastrukturkostnaden for strandpromenaden.

For alle som ønsker å sette seg inn i og forhåpentlig finne svar, kan dere gå inn på lenken nedenfor. Her ligger all informasjon vedrørende Kirkebukta (reguleringsplan, avtaler og juridiske vurderinger). Alternativt kan man skrive «Havnefront» i søkefeltet på kommunens hjemmeside.

https://www.kragero.kommune.no/tjenester/lokaldemokrati/horinger-planer-reglementer/planer-og-rapporter/vedtatte-planer/kragero-havnefront.7994.aspx

Jone Blikra

ordfører

Les også: En helhetlig løsning for kultursenter og Stilnestangen

Les også: Forsøk på billigsalg av kommuneskauen

Les også: Kirkebukta – en økonomisk tragedie

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags