Sentraliseringen fortsetter

Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal har i dag kontorer i Kragerø Rådhus.

Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal har i dag kontorer i Kragerø Rådhus. Foto:

Av
DEL

MeningerHøyre og Frp har i flere statsbudsjett foreslått å legge ned lokale skatteoppkrevingskontor. Det har ikke vært flertall for dette i Stortinget – før nå.

Ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen er i dag delt mellom Skatteetaten, som har det faglige ansvaret, og kommunene, som har det administrative ansvaret. Med det forsvinner 237 lokale skattekontorer, og alle stillingene som i dag er kommunale, flyttes inn under den statlige forvaltningen. For Kragerø og Drangedal sin del, dreier dette seg om ansatte som nå mister sin lokale arbeidsplass og blir sentralisert og statliggjort.

Gjennom de siste årene har Kragerø mistet en rekke arbeidsplasser knyttet til Regjeringen sin sentraliseringspolitikk.

Kragerø Ligningskontor ble nedlagt og sentralisert.

Passkontoret på politistasjonen ble lagt ned og én stilling flyttet til Skien – og med det ble muligheten for å ha en åpen politistasjon borte.

Vi må nå kjempe for at Biltilsynet skal opprettholde tilbudet om å kunne ta førerprøven i Kragerø

Situasjonen til Kragerø Fengsel er usikker

Nå står kampen om vårt Skatteoppkrevingskontor.

Vedtaket om nedleggelse vil føre til en massiv sentralisering landet over og også her i Kragerø. Forslaget vil også føre redusere skatteinntekter. Samfunnet vil miste den viktige lokalkunnskapen og nærheten til bedriftene, noe som erfaringsmessig vil gi lavere skatteinngang. Samspillet mellom lokalt næringsliv og et tilstedeværende apparat er en sentral faktor for gode resultater. Skatteoppkreverne gir veiledning, er synlige og raske med tiltak ved mislighold. Har du litt likviditetsproblemer en periode, letter det hverdagen med nærhet til skatteinnkrever. Det er noe alle næringsdrivende som har hatt litt likviditetsproblemer i en periode vet.

Hvorfor ikke lære av andre?

I Danmark har de nylig sentralisert skatteoppkrevingen. Første året etter reformen kom det inn ti milliarder skattekroner mindre til fellesskapet. Den danske Rigsrevisjonen publiserte en rapport som kritiserte reformen og konsekvensene.

Det har vært en rasering av hva man får inn i skatteinntekter.

Riksrevisjonen i Danmark ville ikke godkjenne skatteregnskapet, fordi det har vært gjort for dårlig jobb.

Vi i Kragerø må stå opp mot den stadige sentraliseringen. Vi må si ifra og vi må gjøre det klart for vår regjering at vi protesterer mot en stadig rasering av lokale tilbud og tjenester.

Spørsmål: – Hvordan stiller ordfører og de styrende partier seg til Regjeringens vedtak om å legge ned de kommunale Skatteoppkrevingskontorene? – Vil Ordfører og de styrende partier foreta seg noe for å protestere mot vedtaket?

Jone Blikra

Gruppeleder Kragerø Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags