Redegjørelse fra Kragerø Fjordbåtselskap IKS angående sak i kontrollutvalget

Perlen og Naus ferjer

Perlen og Naus ferjer Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I mai 2013 ble selskapets driftsform endret fra å være et aksjeselskap til et interkommunalt selskap. Kragerø kommune og Telemark Fylkeskommune ble begge eiere av selskapet. En selskapsavtale som skulle ivareta brukere og eiernes interesser og plikter, ble vedtatt.

Styrets oppgave er å påse at selskapsavtalen følges. Styret skal påse at ledelse og ansatte opererer innenfor alle lover og forskrifter som regulerer denne type selskap. I tillegg skal styret være pådriver for et best mulig rutetilbud innenfor de økonomiske rammer som eierne bestemmer.

I løpet av 2014–2015 ble det gjennomført en strategidiskusjon i selskapet. Det førte fram til et ønske fra alle parter om ytterligere å forbedre rutetider og komfort, deriblant ønske om en hurtigbåt i rute. Eierne stilte positivt opp og bevilget nødvendige midler til nyanskaffelse.

Etter at saken hadde vært ute på Doffin (offentlig anskaffelse) gjennom et profesjonelt byrå, forelå kun ett tilbud. Perlen kom til Kragerø i meget god stand.

Den har nå vært i drift i 2 år og styret vurderer fortløpende hurtigbåtens egnethet.

07. Juli 2017 ble det, gjennom artikkel i TA, fremsatt påstander som ikke kan verifiseres. Påstandene ble senere av anonym person utvidet og oversendt til kontrollutvalget i Kragerø kommune. Påstandene var nå fremsatt på en slik måte at de var sterkt injurierende både for daglig leder og styret i selskapet.

Styret skal til enhver tid utfordres av eiere, brukere og media. Imidlertid er de påstander som nå er fremsatt om daglig leder, av en slik karakter at straffeloven kunne kommet til anvendelse om påstanden hadde vært riktig. Alvorlighetsgraden er dermed skjerpet betraktelig.

TA refererer 5. desember 2017 at den anonyme varsleren har trukket seg og vedkommende vil dermed ikke lenger stå ved sine påstander.

Styret og daglig leder har på nytt gjennomgått alle vedtak og rapporter angående de spørsmål som er reist av den anonyme varsleren, uten at kritikkverdige forhold er avdekket. Det kan selvfølgelig alltid være noe en har oversett og styret ønsker således velkommen en selskapsrevisjon fra Telemark Kommunerevisjon som er planlagt.

Det har vært full åpenhet mellom daglig leder og styret i alle påstander knyttet til saken fra dag én, og styret har full tiltro til daglig leder.

Styret og daglig leder er ikke ferdig med saken overfor anonym melder. Styret og daglig leder vurderer derfor fortløpende hvordan dette skal håndteres videre. Det er viktig å ikke gjøre noen urett, derfor brukes den tid som er nødvendig.

Saken berører omdømme til selskapet, styret, daglig leder, ansatte og eiere. Styret undrer seg over at noen på denne måten ønsker å ødelegge for et godt rutetilbud i skjærgården og et konstruktivt samarbeid mellom ledelse og ansatte, til det beste for brukerne.

Vi håper at en nå kan se fremover, og at alle berørte parter vil være med på å gi selskapet og de reisende best mulig vilkår.

Lars Stärk

styrets leder

På vegne av styret i KFS.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags