Gå til sidens hovedinnhold

La Stølefjorden være den idylliske skjærgårdsperlen den er!

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Oppdrettsnæringen er skadelig for naturen vår på så mange plan at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Og næringen blir ikke mer miljøvennlig av å bytte navn til «havbruk» eller ved å bruke andre fine ord. Store mengder informasjon om havbruk/fiskeoppdrett er lett tilgjengelig og det er skrevet utallige forskingsrapporter (både norske og utenlandske) som viser at fiskeoppdrett er skadelig for livet i elver, fjorder og hav. Velger derfor bare å nevne noe i stikkordsform: Sykdom, lus, pest, parasitter, kjemikalier, gift, rømming (sykdomssmitte og spredning av dårlige gener), fôr (soya dyrket i nedhugget regnskog og hvitfisk fisket i Sør-Amerika og sørøst-Asia. 2,5 kilo mat = 1 kilo oppdrettslaks), frakt (energi og forurensing), dumping av avfall, plast som kommer på avveie.

Over flere tiår har problemene vært de samme og lovnadene fra næringen om at «ny teknologi» nå skal begrense skadevirkningene, har vært de samme. Brutte løfter. Gang på gang har politikere latt seg lure. Ser ikke noe poeng i å utdype de enorme skadevirkningene fra oppdrettsnæringen. Lokalbefolkningen har enstemmig, høyt og tydelig sagt at de ikke ønsker noe oppdrettsanlegg/«havbruk» i Stølefjorden.

Snakker man med marinbiologer kan de fortelle mye om skadevirkningene fra denne næringen. Snakker du med fluefiskere kan de fortelle deg om døde elver og syk fisk. Snakker du med dykkere som har dykket under oppdrettsanlegg på Vestlandet kan de fortelle at havbunnen er død. Snakker du med kjøkkensjefer rundt i verden kan de fortelle at oppdrettsfisk er dårlig mat. Snakker du med dyrevernere vil de si at dette er dyreplageri. Snakker du med urinnvånere i Brasil kan de fortelle at familiemedlemmer har blitt drept og regnskog hogget ned for å gjøre plass til dyrking av soya (til fiskefôr). Snakker du med eiendomsmeklere vil de fortelle at prisene på de sjønære tomtene hvor det bygges oppdrettsanlegg/havbruk går kraftig ned. Snakker du med folk som bor i nærheten av oppdrettsanlegg kan de fortelle at fjordene har blitt ødelagt, den estetiske idyllen forringet, fiske- og fuglelivet nedsatt og at området stinker.

Da jeg for over 20 år siden skulle utdanne meg til kokk fortalte kokkelæreren min at oppdrettslaks er et dårlig produkt. Han fortalte at kjøttet har en udelikat konsistens og at fettet legger seg som en rand rundt kjøttet. Den har også en tammere (mer «kunstig») smak enn villaksen. Grunnen var at denne oppdrettsfisken vokste seg stor i merder tett i tett og med så liten plass at de nesten ikke kunne bevege seg, samt at den ble fôret med kunstig fôr. I tillegg blir fisken vaksinert og behandlet med antibiotika og kjemikalier, som ikke er bra verken for havet eller de menneskene som spiser denne fisken. Over 20 år senere er oppdrettsfisk (og -skalldyr) fremdeles dårlige produkter sett med en kokks øyne.

Da jeg bor bare to-tre pilskudd fra Stølefjorden er jeg tvunget til å gjøre hva jeg kan for å bevare fjorden slik den er. Vi ønsker mer forurensing fra denne næringen i nærheten av våre hjem! Det er stor motstand blant folk, både fastboende og hyttefolk. Flere har allerede uttalt at de vil ty til sivil ulydighet dersom disse planene settes ut i livet. En hytteeier jeg snakket med sa at familien ville selge hytta si så fort som mulig, dersom dette ikke ble tatt ut av kommuneplanen i kommunestyremøtet i januar/februar.

Hytteeierne legger igjen mye penger i kommunen. De bidrar med mye arbeid til blant annet lokale håndverkere. Et oppdretts-/havbruksanlegg bidrar med ett til to årsverk, (og denne jobben er i tillegg dårlig betalt). Økonomisk har Kragerø kommune og beboerne helt klart mer å tjene på å gjøre området til en del av nasjonalparken. Stølestranda er en av Kragerøskjærgårdens vakreste badestrender.

Det er en stor belastning for oss som bruker nærområdet rundt Stølefjorden, som vi er så glad i, å måtte forholde seg til at det kan bli ødelagt. Det er trist og frustrerende at vi må bruke mye tid og energi på dette. Folket har talt: Få planene om havbruk i stølefjorden ut av kommuneplanen!

La meg få avslutte med en påminnelse fra Erik Bye: «Politikerne er folkets tjenere, det må de aldri glemme!».

Kjetil Vestøl

tidligere kjøkkensjef, hobbyfisker, naturelsker, småbruker, håndverker og født og oppvokst skattebetalende kragerøgutt (nå bosatt på «Heia»)

Kommentarer til denne saken