Kunstmuseum hører hjemme i Kragerø

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerNok en gang skal politikerne våre ta stilling til bruk av Jernbanebygget. Saken kom fort og uten forvarsel. Kragerø Faste Billedgalleri vil derfor minne om at vi for 1,5 år siden rettet en henvendelse til kommunen om vår daværende utfordring med framtidig lokale. Vi fremmet et forslag om et fast kunstmuseum i Jernbanebygget og ble invitert til formannskapet for å presentere oss, vårt formål og våre visjoner. At vi i løpet av de 4 første årene hadde hatt 9 utstillinger, vel 7000 besøkende, og nær 200 lokale og utenbys medlemmer. Og at vi hadde skaffet 14 kunstverk tilbake til byen ved hjelp av loddsalg og sponsortilskudd, bl.a. fra daværende Kragerø sparebank. I dag er tallet økt til 17.

Vi høstet godord fra formannskapet. Men dessverre opplevde vi ikke at forslaget vårt om et kunstmuseum i Jernbanebygget ble reelt behandlet og vi fikk aldri noe formelt svar fra kommunen på henvendelsen vår, annet enn at vi leste i KV at bygget skulle romme NAV. Resten av historien kjenner vi.

Det vi imidlertid fikk og som vi satte svært stor pris på, var en 3-års garanti for årlig tilskudd til husleie. Dette medførte at vi fikk tilbud fra Fredensborg om en forlengelse av leieavtalen i Posthusgården for 3 år, d.v.s. ut 2020. Etter det, vet vi ikke hva som vil skje.

Nå, som for halvannet år siden, mener vi fortsatt at et fast kunstmuseum hører hjemme i kunstbyen Kragerø og at det kan medvirke til næringsutvikling og økt attraktivitet for byen vår. Vi har derfor ikke sluppet taket i tanken om et framtidig kunstmuseum i Jernbanebygget. Kragerø har nok av kunst fra landets gullalder til å få til dette. Gjerne med innlån av bilder av Munch og Kittelsen, selv om vi har erfart hvor vanskelig det er å tilfredsstille kravene til innlån av nettopp disse verdifulle verkene. Å tenke på innkjøp er en utopi, med dagens prisnivå.

Kragerø Faste Billedgalleri er på rett vei mot å realisere drømmen. I disse dager planlegger vi en ny og annerledes sommerutstilling, lansering av nyutgivelse av Inger Sandbergs bøker «Kunstnerliv i Kragerø» og vi jobber med å få digitalisert kommunens kunstsamling.

Når saken om framtidig bruk av Jernbanebygget nå kommer opp til politisk behandling, hadde vi håpet at henvendelsen vår til administrasjon og formannskapet også hadde blitt nevnt, i likhet med andre forslag. Vi forstår at kommunen har store utfordringer knyttet til finansiering av bygget. Men med oss på laget, hadde de faktisk hatt muligheten til å få ytterligere 120.000 i husleie, tilsvarende det vi i dag får i tilskudd til å betale husleie til Fredensborg. Ikke all verden, men likevel noe å tenke på?

Anny Skaug Grøgaard
Kragerø Faste Billedgalleri

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags