Kan vi få hele regnestykket?

Lena Faye-Lund Sandvik.Arkivfoto: Roar Thorsen

Lena Faye-Lund Sandvik.Arkivfoto: Roar Thorsen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er litt overraskende å se hvordan enkelte politikere sjonglerer med tall.

Kragerø Septikservice AS gir «skattekroner til kommunen med ca 250.000 pr år» kan vi lese i Grunde Knudsens innlegg 27.04. Det Knudsen ikke tar høyde for, er at selskapsskatten ikke går til kommunen. Skatt fra selskap (med unntak av en liten andel naturressursskatt fra kraftselskap) går til staten.

Størsteparten av kommunens skatteinntekter kommer som skatt fra personlige skatteytere, altså de som er bosatt i kommunen. Det har langt mer å si hvor de ansatte bor, enn hvor de jobber.

Kommunestyrets vedtak (i tråd med rådmannens innstilling) er å «innlede samtaler med Kragerø Septikservice om muligheten for overtagelse av ansatte og utstyr». Legg merke til ordet «ansatte». Det vil si at de ansatte vil fortsette som før, men nå som ansatt i kommunen fremfor i et privat selskap. Det vil også si at hvis ingen ansatte sies opp og lønn/stillinger forblir som før, blir skatteinntekten fra disse personene til Kragerø kommune nøyaktig den samme som tidligere. Altså: ingen inntektsskatt (stipulert til 800.000 av Knudsen) å tape for Kragerø ved overtagelse/drift i kommunal regi.

Kort oppsummert: Knudsen anslår i sitt innlegg et årlig inntektstap på kr 1050.000 i Kragerø kommune, et regnestykke som er direkte feil på flere måter: 250.000 av dette går uansett ikke til kommunen, og den anslåtte inntektsskatten på kr 800.000 blir uendret så lenge ikke de ansatte flytter ut av kommunen.

Dersom tjenesten skal legges ut på anbud, blir det derimot fare for tap for kommunen. Da risikerer vi at en bedrift utenfor kommunen vinner anbudet, med ansatte som bor i annen kommune. Skatteinntektene vil da gå til den kommune hvor disse ansatte bor.

Fluer Vikre har også kalkulert, i innlegg KV 25. april kan vi lese om prisen på ny idrettshall som er stipulert til 48 millioner kroner. For å pynte på prisen, trekker han her fra merverdiavgiften og får straks en pris som er 10 mill lavere. Når han viser til pris på skateparken så bruker han ikke samme kalkulator, for her står prisen inkludert mva. Han glemmer å nevne tilhørende mva-fradrag på 1,5 millioner, som gir en reell kostnad for parken på 6 millioner, ikke 7–8 som står nevnt i innlegget. Det samme gjør han med kostnaden for Jernbanebygget: investeringskostnaden på 13 millioner for å tilrettelegge bygget er oppgitt med mva. Prisen uten mva blir i overkant av 10 mill. Det burde også vært nevnt i samme innlegg er at det vedtatte forslaget i første omgang er å bruke om lag 850.000 (inkl mva) på oppussing. Ikke 13 millioner.

Håper det også i en valgkamp kan brukes reelle og sammenliknbare tall, slik at leserne kan gjøre sitt partivalg basert på fakta og balansert informasjon.

Lena Faye-Lund Sandvik og Per-Erik Schulze

Miljøpartiet de Grønne Kragerø

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags