Dobbeltmoralske kommunister og ømme høyretær

Svarer: Varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt) mener Reidar Skoglund kommer med feilaktige påstander.

Svarer: Varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt) mener Reidar Skoglund kommer med feilaktige påstander.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LESERINNLEGG: Jeg har gjort høyremannen Reidar Skoglund sint. Så sint at han har valgt å produsere en trespalters avhandling om min moral, eller det han mener er mangel på sådan, publisert i KV og TA lørdag 26. august.

Gjennom følgende påstander utviser Skoglund en svært lemfeldig omgang med fakta:

Påstand: At undertegnede «har fått en 40% varaordførerstilling istedenfor den obligatoriske 20%», samt at jeg har foreslått og stemt for at denne skulle være 20 % hvert år siden 2007, for så å endre standpunkt etter valget 2015.

Fakta: Sist vi hadde varaordfører i 20 % stilling er minst tre perioder siden, og Skoglund stemte selv for å nedfelle 40% varaordførerstilling i kommunens reglement senest i 2016.

Å redusere stillingen var et tema i forrige periode som ett mulig innsparingstiltak av mange for å unngå Robek, men ble ikke vedtatt.

Vedrørende de påståtte ti gangene jeg skulle ha fremsatt forslag om å redusere stillingen så føres det heldigvis offentlig tilgjengelige protokoller fra møter i folkevalgte organ, noe som gjør det rimelig enkelt å avsløre Skoglunds påstand som det den er; regelrett løgn.

Påstand: «Sætersdal og kommunistpartiet Rødt fikk også ordnet en ekstraordinær plass i fylkesutvalget i 2015, og beriket seg selv med 340.000 kroner i lønn»

Fakta: Ja, fylkesutvalget ble utvidet med to medlemmer etter valget. Det er, som Skoglund utmerket godt vet, opptil enhver styrende koalisjon velge utvalgstruktur og antall medlemmer i utvalg. Hvorfor man mener at akkurat Rødts plass er «ekstraordinær» i motsetning til de 14 andre er meg ubekjent.

Skoglunds trang til å gjennomgående definere Rødt som et kommunistparti med antidemokratiske tilbøyeligheter er derimot ekstraordinært underholdende og gir utvilsomt innlegget den useriøse rammen det fortjener.

Påstand: At jeg skulle ha en økonomisk motivasjon for å «ordne» meg verv på kommune - og fylkesnivå.

Fakta: Lønna jeg mottar som politiker har jeg ikke vedtatt selv. Det er et godt prinsipp, et prinsipp jeg mener flertallet i kommunestyret i Kragerø gjorde en virkelig blemme med å bryte da de doblet godtgjørelsene for inneværende periode i 2016.

Og siden min personlige økonomiske situasjon har blitt et tema kan jeg informere om at som medlem i Rødt er all inntekt jeg mottar for politisk virksomhet partiets kollektive eiendom, og fordeles mellom parti og medlem etter avtale. Dette nettopp for å holde den økonomiske motivasjonen for å drive politikk på et minimum.

Jeg løftet diskusjonen om formannskapsmedlemmene sine godtgjørelser som et motsvar på opposisjonens krav om tapt arbeidsfortjeneste for å dra på en lokal konferanse. Ved nærmere ettersyn viser det seg at enkeltmedlemmer også krever tapt arbeidsfortjeneste for deler av formelle møter.

Etter at kommunestyret vedtok nytt delegasjonsreglement som blant annet innebærer at færre saker kommer til behandling i formannskapet, har møtevirksomheten blitt sterkt redusert. Satt i sammenheng med at godtgjørelsene er doblet mener jeg det er mer enn rimelig å diskutere hva slags politisk aktivitet godtgjørelsen skal dekke. Langt mer enn en disputt oss politikere i mellom, er hva innbyggerne faktisk betaler oss for en vesentlig del av samfunnskontrakten i det representative demokratiet.

Skoglunds åpenbart store og ømme tær blir små i den sammenhengen.

Charlotte Therkelsen Sætersdal

varaordfører i Kragerø og demokratielskende sosialist

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags