Administrasjonsbygget og «saklige grunner»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevUnder overskrifta «Kan koste oss dyrt» skriver KV for 27. november mye om mulighetene for å stoppe administrasjonsbygget på B13 som ligger i pkt. 1.2.5 i «Konkurransegrunnlaget». Kragerø Bys Venner vil kort kommentere fire viktige punkter i KV's artikkel:

Pkt. 1: Rådmannen advarer mot å ikke underskrive leieavtale, blant annet fordi det vil kunne medføre erstatningsansvar for kommunen. Hun sier at «å stoppe prosessen nå, vil kunne koste oss dyrt». Byvennene opplever det bemerkelsesverdig at rådmannen engasjerer seg så sterkt etter at tiden for administrativt utredningsarbeid er omme og politikerne har overtatt ansvaret for å få saken i havn.

Pkt. 2: Dersom det forholder seg slik at pkt. 1.2.5 så å si ikke åpner for reelle muligheter til å kunne si nei til å inngå leieavtale, undrer vi oss over hvorfor punktet i det hele tatt er tatt inn i «Konkurranse-grunnlaget». Har punktet kun fått plass for å forlede politikere og andre til å tro at man har en type demokratisk kontroll med den leieavtalen som skal inngås?

Pkt. 3: Kommunens juridiske rådgiver stiller svært strenge krav til grunner som kan brukes for å la være å skrive under leieavtale. Slike «kvalifikasjonskrav» gjenfinnes ikke i «Konkurransegrunnlaget», og man fristes til å tro at kravene lanseres nå for at avtaleskeptikere skal tenke at «dette nytter ikke». Slikt mismot er det imidlertid ikke grunnlag for: For leietaker Kragerø kommune kan anføres svært gode grunner til ikke å inngå avtale, som sviktende økonomi, mangel på tilpasning til eksisterende småskala bebyggelse, sterkt folkelig engasjement mot gigantbygget på B13.

Pkt. 4: Rådmannen og den juridiske rådgiveren for kommunen definerer alene hvilke grunner som er legale i forhold til å si nei til leieavtalen. Byvennene reagerer på dette, og oppfordrer politikerne til ikke å akseptere slik monopolisert definisjonsmakt.

Avslutningsvis: Når kommunestyret den 13. desember skal sluttbehandle leieavtalen, oppfordrer Kragerø Bys Venner alle politikere til å stemme slik de vet at deres velgere vil de skal gjøre.

Kragerø Bys Venner

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags