LESERBREV: Det skal være mitt siste innlegg i rovdyrsaken. Det gleder meg at jeg fikk mye ros for mine innlegg – men naturligvis også litt ris. Ikke overraskende at den kom fra rovdyrmotstandersiden, sist fra selveste «Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk» i KV fra 14.03. (Til opplysning: FNR vil ikke ha rovdyr i det hele tatt i Norge, støtter - mer eller mindre utilslørt - organisert ulovlig ulvejakt etter mafiaparagrafen tiltalte som sitter for retten for tiden. De har utrolig nok fått statsstøtte i flere år nå, over 1,5 millioner i 2014)!


Det er en stor «ære» for meg, når han føler seg nødt å svare på et leserbrev i en avis så fjernt fra ulvelandet – noe må det da være med innlegget mitt! Men vi «på den andre siden» er imidlertid så lei av alle påstandene, forvrengelsene av virkeligheten og skremselspropagandaen rovdyrhaterne kommer med at vi ikke gidder å kommentere dem lenger. Å prøve å nå dem er meningsløst uansett! Bare to setninger dertil: Når han kaller meg en «bokholder» er jeg i denne funksjonen nok forut for han og sine kamerater: Jeg kan lese og tolke tall og forskningsresultater riktig og logisk (og dette har nå virkelig ingenting med biologi å gjøre) – en evne som «den andre siden» tydeligvis ikke har.


Jeg siktet heller ikke til de mange ansvarsbevisste jegerne som vet om den viktige rollen rovdyra spiller i naturen. Dessverre går det altfor langt å gå inn på rovdyrenes biologi her, men dersom mine faktabaserte innlegg (her har vi bokholderen igjen!) nådde noen som bryr seg og vakte tanker hos dem er jeg mer enn fornøyd!
Tilman Wischuf
biolog og en av «naturens bokholdere»