LESERBREV: Biologen Tilman Wischuf skriver i Kragerø Blad Vestmar om «Det største rovdyret». Teksten inneholder en rekke påstander om norsk rovdyrforvaltning som har en ting til felles: Alle påstandene er feil.
I innlegget hevdes det at myndighetene ignorerer forskningsresultater, anbefalinger av eksperter og vedtatte avtaler som Bernkonvensjonen samt flertallet av den norske befolkningen som er for rovdyr! Dette er en serie påstander uten dokumentasjon. Og det er ikke så merkelig fordi påstandene er feil!
Det finnes ingen forskningsrapporter som tilsier at våre rovdyr ikke tåler forvaltning, også i form av jakt. Flertallet i Stortinget og i befolkningen som vil ha store rovdyr, har heller aldri sagt eller vedtatt annet enn at rovdyrene skal forvaltes og beskattes.
For ti år siden hadde vi flere enn 300 gauper i Norge. I dag har vi det samme. Men i mellomtiden er det skutt 1500 gauper i Norge, noe som tilsier at det er enkelte forhold som biologen Wischuf ikke helt har forstått. For jerv har vi hatt en lignende utvikling.


Og i forhold til Bernkonvensjonen kan det nevnes at flere norske miljøorganisasjoner en rekke ganger har rapportert inn Norge til Bernkonvensjonens sekretariat med påstander om at norsk rovdyrforvaltning strider mot konvensjonens forpliktelser. Alle henvendelser er avvist av sekretariatet med den begrunnelse at de ikke har innsigelser til hvordan norske myndigheter løser forvaltningen i praksis.
Store rovdyr utgjør deler av store livskraftige sammenhengende bestander i Fennoskandia. Eksperters forskning på store rovdyr med moderne verktøy som radiomerking og DNA-analyser viser at alle de store rovdyrartene er i stand til å vandre enorme avstander. Senest i januar fikk vi høre om en jerv som hadde gått 125 mil i luftlinje fra Tana i Finnmark til Sogn. Lignende dokumentasjon finnes også for gaupe og ulv.
For å si noe klokt og sant om rovdyrenes biologi og bestandenes overlevelse må man derfor legge hele de sammenhengende bestandene til grunn. Alt annet blir bare bokholderi, ikke biologi.
Åsmund Ystad
sekretær i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk