Leieavtale for administrasjonsbygg i Kragerø

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Siden kommunestyret avholdt sitt ekstraordinære møte den 27.12.18. har det vært flere innlegg i lokalpressen om resultatet av dette møtet.

Dessverre ser det ut til at det fremdeles er en del personer som ikke har fått med seg hva dette gjelder.

I KV 5. januar gir gjesteskribent Gro Anita Marigård uttrykk for sine nyttårsønsker. Disse ønskene er det nok mange som kan tilslutte seg, inkludert undertegnede.

For å oppsummere i litt grove trekk så ble det rundt århundreskiftet foretatt en del ting som resulterte i at kommunen overga utbyggingsrettighetene til havnefronten til et nyopprettet selskap som kalte seg Kragerø Utvikling (KU). Reguleringsplanene for området ble etter hvert også godkjent. I disse reguleringsplanene er det gitt tillatelse til at det på «parsell» B13 kan settes opp et bygg som skal inneholde kontorer, leiligheter og næringsvirksomhet. Dette er da helt uavhengig av kommunale leieavtaler for kontorer osv.

Noen år etterpå flyttet kommunen en del av sine kontorer fra å ligge oppdelt i sentrum til et fellesbygg på Tangen.

Næringslivet i sentrum opplevde raskt i etterkant av denne forflytningen at det var mindre folk i sentrum og en nedadgående omsetning. De har i etterkant både sammen og enkeltvis gitt uttrykk for at de ønsket å få alle kommunale kontorer tilbake til sentrum for å sikre mulighetene til å opprettholde et levende sentrum med helårsåpne butikker osv. Dette skal da også være med på å sikre kommunen som en attraktiv boplass og økning i tilflytning.

Når så kommunen lager en sak for politisk behandling om en slik flytning oppstår det en god del uenigheter om hvem og når politikerne får innflytelse på prosessen. Dette er en del av saken som helhet som egentlig dreier seg om en kontrakt for leie av kommunale kontorer og lengden av en slik avtale. Altså dreier det seg ikke om hvordan bygg vil se ut eller ikke. Dette er opp til hovedutvalg for plan, bygg og miljø å ta avgjørelser om etter de lover og forskrifter som er gjeldende.

I debatten som har foregått har det blant noen blitt fremhevet at ved å si nei så sa man også nei til nye arbeidsplasser. Realitetene er at det ikke vil være snakk om en eneste ny arbeidsplass, men å flytte de arbeidsplassene som er på Tangen nærmere sentrum.

Etter behandlingen i kommunestyret den 13.12.18. hvor en var enige om å utsette det endelige vedtaket til neste møte, kom det beskjed fra KU at det ikke kunne stå for sitt tilbud utover den fristen som var avtalt (også etter utsettelser av tidspunkt tidligere) den 31.12.18. Dette medførte at et flertall ønsket å behandle saken i et ekstraordinært møte den 27.12.18. (Fremdeles saken om en leiekontrakt og lengden av denne).

På dette møtet får en servert at en måtte gå inn for fremlagte forslag til avtale om leie av kontorer på B13 i 30 år, og da uten noen spesifikasjon på hvor mange kvadratmeter en skulle leie. I sakspapirene lå det kun summen for leie, men ikke hvor mange kvadratmeter en skulle få for denne prisen. Men satt opp mot den andre tilbyderen og får knekt ned en del av tallinformasjonen er det bemerkelsesverdig likhet i prisen per kvadratmeter. Samtidig var det nødvendig å gå inn for denne avtalen for at tilbyder (KU) skulle komme i gang med videre utvikling av havnefronten.

Slike bindinger er ikke bare oppsiktsvekkende, men helt utenom saken som er fremlagt og ingen forsøk på omkamp.

Nå blir det en lovlighetskontroll av det hele og vi får avvente denne før en sier mer innholdet i saken.

Til slutt vil jeg poengtere at vi i kommunen trenger utvikling. Slik utvikling må sikre at kommunen får vekst både av arbeidsplasser og innbyggere. Innbyggere som også har barn. Videre trenger vi å sette lys på hvordan vi skal sikre videreutdanning for de yngre så de kan bli værende i den beste kommunen å bo i, nemlig Kragerø.

Sammen setter man identiteten som flere har etterlyst fasitsvaret på, og dette blir nok forskjøvet for hver generasjon, men den bygningsmessige identiteten henger ofte sammen med den historiske.

Øyvind Olsen

Kommunestyrerepr. for SV

Leder hovedutvalg for samfunn

Leder Kragerø SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken