Yngre vil ha Tollefsen-utbygging

Forslag: Skisse av kommunens nye administrasjonsbygg på Danskekaia.Illustrasjon: B13 Kragerø AS

Forslag: Skisse av kommunens nye administrasjonsbygg på Danskekaia.Illustrasjon: B13 Kragerø AS

Av
DEL

Etter de siste dagers debatt i KV, ser vi behov for å bidra til en viss balanse i meningsytringene rundt B13-tomten og ensidigheten i de siste måneders leserinnlegg.

Vi tror ikke det er slik at flertallet i kommunen er motstander av Tollefsens utbyggingsplaner, selv om det ser ut til å være flertallet blant meningsytrerne. Vi tror at en del av forklaringen på ubalansen kan være at yngre i Kragerø ikke har hatt kapasitet til å engasjere seg og si sin mening, i form av leserinnlegg, politiske møter eller underskriftskampanjer på Torvet. Mange har nok med jobb og tilværelsen i småbarnsfamilien. Bildet som tegnes i avisen mener vi derfor ikke er representativt.

Større byer klarer å utvikle nye og spennende byrom, hvor det legges til rette for folk og familier. Drammen og Kristiansand er gode eksempler på dette. Dette krever en helhetlig arkitektonisk idé. Arkitektur og byutvikling er et krevende fag, som vi ikke kan basere på bypatriotisme og synsing. Det er heller ikke slik at ensidig negativisme og konservativ holdning gir et godt klima for byutvikling.

Kragerøs havnefront er i dag ikke-eksisterende fra Maxbo til Kirkebukta og videre. De fleste er enig i at dette er arealer man burde utnytte mye bedre. Den eneste med kapasitet til å realisere dette i uoverskuelig framtid, er tilsynelatende Ivar Tollefsen. Vi har derfor noen retoriske spørsmål til våre meningsmotstandere: Hvem skal bygge ut havnefronten hvis ikke Ivar Tollefsen skal gjøre det? Hvem skal finansiere det og når vil det skje? Hvordan skal det være utformet arkitektonisk – med hvite trebygg i arkitektonisk stil fra 1850–1950 som ideal? Hvordan vil dere danne sjønære arealer med byrom som gjør at man har lyst til å oppholde seg her? Vil vi heller la oss menigmenn/kvinner i gaten styre utseende på dette enn renommerte arkitekter fra Snøhetta?

Tollefsens utvikling og bevaring av Tollboden, Tåtøy hovedgård og Skåtøy kafé mener vi viser en genuin interesse for både bevaring av historiske byområder og estetikk. På B13-tomten er det i dag en asfaltert parkeringsplass, som nå kan bli transformert til et arkitektonisk spennende bygg med plan om parkområde rundt. Dette er del av en helhetlig plan som jeg tror vi kan se langt etter uten Tollefsens initiativ. Resultatet av utbyggingen kan umulig bli mindre pent enn slik B13 eller øvrige aktuelle arealer er i dag.

Vi må ikke la janteloven ta helt overhånd. Vi er flau over mottakelsen Tollefsens visjoner har fått av oss som fastboende i Kragerø og mener vi bør takke for hans initiativ, økonomiske muskler og nå skattepenger gjennom hans selskaper. Det er sårt tiltrengte midler for kommunen. Vi vil derfor si tusen takk, Ivar Tollefsen, for at du vil ruste opp byens fasade og investere i vår by.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags