– Vi har ikke blitt hørt

– Ikke råd: – I lys av kommunens økonomiske situasjon, og formannskapets innstilling til budsjett så er vi av den oppfatning at dette har vi ikke råd til, skriver Henriette Fluer Vikre (Frp) i dette leserinnlegget om B13.

– Ikke råd: – I lys av kommunens økonomiske situasjon, og formannskapets innstilling til budsjett så er vi av den oppfatning at dette har vi ikke råd til, skriver Henriette Fluer Vikre (Frp) i dette leserinnlegget om B13.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerUnder budsjettbehandlingen i 2015 ble det under verbalforslag fra Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt fremmet følgende forslag: Rådmannen bes fremme en sak om kommunale tjenester fra administrasjonsbygget på Tangen og inn til Kragerø sentrum.

I kommunestyret februar 2017 leverte rådmannen på saken. Venstre, Senterpartiet og Frp foreslo utsettelse, med bakgrunn i areal og transportplan-bestemmelser for Telemark, parkeringssituasjonen, reell konkurranse, kommunens økonomi og de ansattes medvirkning.

Utsettelsesforslaget falt, etter at rådmannen uttalte at disse spørsmål kommer vi tilbake til i neste runde. Jeg tror de fleste forsto at neste runde, det gjaldt neste runde i kommunestyret.

Jeg foreslo å øke den blåstiplede linja mot rådmannens grønne linje til å også innlemme havnevesenets tomt og Stilnestangen Nord. Charlotte Therkelsen Sætersdal fra Rødt fremmet forslag om en blå linje som er en geografisk innsnevring og at sentrumskjernen lokaliseres sør for Fermannsbakken. Dette ble vedtatt med 21 stemmer. En ren invitasjon til Kragerø Utvikling AS fra partiet Rødt, som har utviklingsretten på havnefronten, og kan bygge nytt etter Tek 17 uten rivekostnader.

Frp advarte og argumenterte med økonomi og at vi mente det ikke ble en reel konkurranse. Derfor er vel kontorbygget partiet Rødts hus.

13. juni kom anbudskriteriene i administrasjonsutvalget. Der etterspurte vi de ansattes involvering i prosessen; hva mener de ansatte? Vi stilte spørsmål vedrørende tidsplanen til rådmannen og argumenterte med at med disse kriteriene, er det kun en reell tilbyder. Vi ønsket saken opp i kommunestyret med tanke på de økonomisk konsekvensene. Med bakgrunn i dette stemte Høyre og jeg på vegne av Frp imot.

Så kom det lukkede møtet hvor det skulle kåres en vinner av Rødts, Arbeiderpartiets, SVs og Miljøpartiets anbudskonkurranse.

B13 AS var den hemmelige vinneren.

Jeg argumenterte med mer offentlighet og åpenhet, jeg ønsket å få lese sakspapirene i forkant av møtet, og kunne møte godt forberedt. Dette fikk jeg ikke anledning til.

Vi har gjentatte ganger forsøkt å få en mer åpen prosess. Vi har fremmet spørsmål om kostnader ved leie kontra eie. Vi har ikke blitt hørt.

Dette Røde bygget er av posisjonspartiene blitt heiet fram, MDGs Per-Erik Schulze sa sågar i møtet 2. februar 2017 at «dette er innenfor vedtatte planer og reguleringsplaner vi ønsker ikke å komplisere dette med priser og investorer nå».

Det sitter politiske ringrever i Rødt og SV, hvorfor har dere ikke bedt saken opp i kommunestyremøte til behandling, når dere oppdager at dere ikke får som forventet innenfor det snevre sentrumsområdet dere selv har vedtatt?

Hvorfor velger dere å vente til rådmannen har forhandlet ferdig en leieavtale? Er ikke det å holde seriøse tilbydere som svarer på en offentlig utlyst konkurranse for narr?

Hvis Rødt, SV og MDG ønsker mer reell politisk involvering, hvorfor fremmer dere ikke forslag om å innsnevre rådmannens delegasjon?

Det må være en håpløs oppgave for en rådmann å forholde seg til en politisk ledelse som stadig endrer sine mål.

Vi har en politisk ledelse som sett utenfra er lite troverdige, forutsigbare og etterrettelige. Ja, vil nesten gå så langt som å si at de ikke helt vet hva de holder på med.

Det triste er at ikke ordfører og varaordfører har fulgt opp og sørget for en god politisk prosess og involvering. Demokratiutvikling var viktige punkter i de rødes politiske plattform sammen med en god økonomistyring.

Det er trist for Kragerø at vi har en politisk flertallsposisjon som føler seg suverene og gjentatte ganger ikke vil lytte til opposisjonen.

Denne saken viser at vi faktisk hadde kloke innspill. Konsekvensen for kommunen vår er så stor. Kommunen vår hadde vært tjent med at vi hadde mye bredere flertall i store saker. Dette er en ordførers ansvar.

En ting skal ordfører Blikra ha. Han bærer staur, han forholder seg til det vennene hans i posisjonen har rigget, men han har dårlige venner i SV, Rødt og MDG som lar han i stikken.

Vil et slikt vennskap vare?

Konsekvensene av dette vennskapet er dyrekjøpt lærdom for Kragerø.

Saken i dag handler om leieavtale, rådmannen har fulgt de politiske bestillingene.

Det er en god kravspesifikasjon, som er tilpasset et helt nytt bygg. Har dette vært initiert av den politiske ledelsen?

Kravspesifikasjonen gjør det praktisk talt umulig å bruke eller sette i stand en eksisterende bygningsmasse. Den er så omfattende. Tilbudet er ikke Rolls-Royce, som er et Frp-uttrykk, men et detaljert godt funksjonelt bygg i Toyota-klassen, med så mange detaljer at det er kun såpedispensere og håndklær som er utenfor.

Men vi forstår at her har allerede kommunen en innkjøpsavtale.

Rådmannen har, etter bestilling fra posisjonen, forhandlet fram en god leieavtale på dette arealet, hvis det er dette flertallet her i dag ønsker seg. Dette er ikke noen «gullgruve» for eieren av B13 AS.

Men det er ikke det vi har ønsket oss, det er ikke dette vi i Frp har vært med og rukket opp hånden for.

Vi går ikke ned på det sjikanerende nivået til Rødt og SV i argumentasjon. Debattnivået bør ligge på et betraktelig høyere nivå enn skonummeret til Titten Tei.

Vi står for det vi har sagt siden februar 2017. Jeg er flau over at Kragerø kommune har politisk ledelse hvor varaordfører og hovedutvalgsleder sår tvil om en leverandørs integritet. Uten håndfaste bevis som angår Kragerø kommune.

Slik vi ser det så har B13 AS levert etter boka, mulig et navnebytte av selskapet underveis i forhandlingene og mulig at rådmannen ikke hadde mandat til å utvide leieavtalen til 20 år. Men vi ser ikke noe klanderverdig fra B13 AS sin side.

Kommunestyregruppa mi har kun hatt anledning til å uttale seg i februar 2017 og her i dag. 2. februar 2017 sa også gruppeleder Wirød fra Ap at vi skal få mange flere saker. Har ikke sett noen.

Vi har bedt om høring. Vi har i administrasjonsutvalget forsøkt å få løftet saken til kommunestyret. Vi så kravsprekken, og vi argumenterte at denne er skreddersydd for en tilbyder!

I lys av kommunens økonomiske situasjon, og formannskapets innstilling til budsjett så er vi av den oppfatning at dette har vi ikke råd til, vi mener at flertallet har fremmet en for snever konkurranse. Kommunen har ikke råd til å inngå denne avtalen og samtidig sitte med en så stor eiendomsmasse. Dette å flytte vil koste minst 10 millioner ekstra over leieperioden, pluss flyttekostnader.

Dette har vært en styrt prosess og vi vil ikke være med.

Vi fremmer derfor følgende forslag:

Kragerø kommune skal som hovedregel eie bygninger som er til kommunal kjernevirksomhet. Kragerø kommune ønsker å eie kontorlokaler for egen primær virksomhet. Kommunestyret har vedtatt snevre avgrensinger for lokalisering av administrasjonsbygget i Kragerø sentrum.

Kommunestyret ønsker av økonomiske grunner at det vedtas en ny sentrumsavgrensing mot øst ved Marienlyst-området.

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en sak om bygging, ombygging, leie eller kjøp av kontorbygg i egenregi innenfor denne avgrensing.

Finansiering av nybygg eller kjøp/ombygging gjøres ved salg av jernbanebygg og sykehuseiendom, med fratrekk av areal til framtidige kommunale utbyggingsformål, samt båthavn.

Henriette Fluer Vikre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags