Vår eldre trehusbebyggelse har betydning

Kragerø sentrum.8Arkivfoto: Per Eckholdt

Kragerø sentrum.8Arkivfoto: Per Eckholdt

Av
DEL

LeserbrevRiksantikvaren har bedt alle kommuner om å foreta en registrering av sine kulturminner og utarbeide en Kulturminneplan innen 2020. Programmet heter «Kulturminne i kommunene» KIK.

Med det har Norge en historisk sjanse til å få et landsomfattende register av landets kulturminner, og planer for hvordan arvesølvet best forvaltes på vegne av framtidige generasjoner.

Vi kommunepolitikere har ansvar for at det legges til rette for en bærekraftig utvikling der historien blir med inn i framtida. Kulturminner er viktig for å skape attraktive lokalsamfunn, for folks oppfatning av tilhørighet og for utvikling av kulturelle næringer og reiseliv.

Klima- og miljødepartementet ved Ola Elvestuen, Venstre, har satt trehusbebyggelsen på dagsorden, og i 2018 ble Skudeneshavn og deler av Levanger fredet.

Nå er det opp til Kragerø kommune å bidra til en framtidsrettet kulturminnepolitikk ved å ta stafettpinnen fra Riksantikvaren. Det er midler å hente hos Riksantikvaren til å få utført arbeidet med en Kulturminneplan. Det har Venstre pekt på i flere sammenhenger.

Deler av Kragerø Sentrum har NB! status (Nasjonal betydning) hos riksantikvaren. Det nevnes sjeldent i planpapirene at byen har denne statusen. Vår selvgrodde varierte, sammensatte og morsomme trehusby har en verdi i seg selv. Det må løftes.

Til sammenlikning mistet Stathelle sin status da Kjøpesenteret «spiste opp» trehusbebyggelsen foran. Det er avgjørende at politikere ser sammenhengen i hva denne byen er.

I Kragerøs politiske verden nevnes det sjeldent at eldre hus har en verdi i seg selv. Det snakkes lite om forvaltning av de fotsporene vår tid setter igjen. Det snakkes mer om en såkalt utvikling.

Venstre har mange ganger forsøkt å hindre riving av eldre hus i kommunen.

I planutvalget for Bygg og Miljø opplever vi gang på gang at i saker der tiltakshavere ønsker å rive eldre hus får støtte fra rådmannen i sin innstilling for riving. Der Telemark fylkeskommune peker på lovverket i saker og sier:

Bygninger reist før 1850 er omfattet av meldeplikten etter kulturminneloven. Det er et nasjonalt mål at tapet av bygninger reist før 1850 skal reduseres til 0,5% årlig innen 2020. Dette definerer bygningen som et nasjonalt interesseobjekt. Den regionale kulturminnemyndigheten vil ikke anbefale at eldre bebyggelse rives og anbefaler heller at man strever for å ta vare på slike bygg og tilbakefører der det er anledning til dette.

Innstillingen fra administrasjonen er ofte at fylkeskommunens råd ikke kommenteres eller problematiseres. Innstillingen går ofte for å tillate riving fordi «bygget er i dårlig stand slik det står i dag, og den beste løsningen er å rive fordi det ikke vil være økonomisk lønnsomt å reparere/restaurere.» Dette svaret ser vi ofte.

I neste omgang er det politikerne som har ansvaret for utfallet i saken – og det går den veien høna sparker for å si det sånn. Det går mot riving, rådmannens anbefaling passer med den såkalte utviklingen. Slik mister Kragerø eldre hus etter hus.

Venstre mener det er beklagelig at Kragerø kommune ikke har større bevissthet omkring kulturminner – og eldre bebyggelse. Selvfølgelig koster det mer å istandsette, framfor å bygge nytt. Men, det er ikke kommunens oppgave å definere kostnadsspørsmål. Det er heller en oppgave å motivere eiere av eldre hus til å forvalte de gamle kulturminnene. Til sist er det også eier som har ansvaret for å holde eldre bygninger i stand. Og hva sier man til eiere av eldre hus, folk som kjøper opp for å rive? At i Kragerø er det enkelt å omgå kravene til våre kulturminner; eller om man kaller det gammelt utdatert og falleferdig; kan gammelt byttes ut med funkis. Det er på tide at eldre hus ses i en sammenheng og får en verdi utover det å vurdere summen av istandsettingskostnader når man lar hus forfalle.

Det er politikerne som må sørge for at det finnes vilje til å løfte blikket for våre kulturminner. Da må vi få de verktøyene vi trenger for å kunne stille krav til forvaltning av eldre bygg.

Nå ligger kravene til en kulturminneplan der – Innholdet i planen vil forplikte.

Kragerø 20. mai 2019

Trine Jørgensen Dahll

2.-kandidat Vestfold og Telemark Venstre

Medlem i Planutvalg Bygg og Miljø Kragerø Venstre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags