Støtte og takk til fastlegene i Kragerø

Av
DEL

MeningerFastlegen Lillian Winsnes beskriver i sin nylige artikkel på KV nett «bærekraftig fastlegeordning», en virkelighet for fastlegene i Kragerø som bør være urovekkende for folk flest. Og, om beskrivelsen er korrekt, hvilket det ikke er noen grunn til å tvile på, risikerer kommunen nærmest et sammenbrudd i nyrekrutteringen av fastleger om ikke deres arbeidsvilkår forbedres betydelig.

I tillegg medfører slitasjen at fastleger slutter, eller vurdere å slutte, som en direkte følge av arbeidsbelastningen.

Og i bakgrunnen spøker kommunens skyhøye, politikervalgte, gjeld.

Vikarer som gjør sitt beste, men ...

Ikke så rent få pasienter i Kragerø behandles av stadig nye vikarer, noen av disse erfaringsmessig dessverre også med svake språklige forutsetninger. Og selv om vikarene forsøker å skjøtte sine oppgaver og kommunikasjon med pasienten etter beste evne og skjønn, så vet alle at gode og langvarige relasjoner pasient – lege, og tid nok, er viktige faktorer i pasientbehandlingen.

Om alle fastlegene i Kragerø til enhver tid er av beste kaliber og yter alle pasienter den aller beste behandling, kan det sikkert være delte meninger om – men det er fordi alle kan gjøre feil eller ha en dårlig dag. Akkurat som rørleggere eller elektrikere.

Men, poenget er selvsagt at de (fastlegene) helst ikke bør ha dårlig dager, spesielt om travelheten og arbeidsstresset i verste fall medfører at legen overser viktige helsemessige forhold som ellers ville vært oppdaget.

Om dette i praksis kommer som en direkte følge av manglende kommunal velvillighet og bevilgninger overfor fastlegene, så er kommunen på feil spor etter mitt skjønn. Det er grunn til å tro at slitasjen har vært, og er, betydelig på fastlegehjemlene i Kragerø, og hvorfor den situasjonen ikke kan forbedres kan bare kommunens politikere og administrasjon svare på.

Les fastlege Lillian Winsnes leserinnlegg her:

Gode arbeidsvilkår for fastlegene er viktig

Fastlegene utgjør i utgangspunktet en ressurssterk og talefør yrkesgruppe, kanskje mer enn mange andre. Men det betyr ikke at deres krav er urimelige. Kanskje tvert om når de først føler at de må ytre seg i offentligheten. Fordi det, så langt, ikke har vært mulig å komme til en rimelig ordning med avtalemotparten – Kragerø kommune.

Situasjonen i Kragerø er ikke unik og rapporter fra hele landet har strømmet på de siste årene, både om fastlegenes arbeidspress og fastlegenes finansieringsordninger, samt en fastlegeordning som vakler.

Derfor vil stabile fastlegeforhold trolig være en av mange viktige faktorer som gjør Kragerø attraktiv som bostedskommune. Kragerøs nye posisjon etter valget i høst vil gjerne ta i bruk hele kommunen. Det er godt for alle. Og derfor haster det med å finne en løsning på fastlegenes arbeidsvilkår.

Det all grunn til å tro at det er med fastleger som med alle andre yrkesgrupper. Om arbeidsvilkårene er gode, så vil ofte arbeidsinnsats og kvalitet følge deretter. Mere komplisert er det vel strengt tatt ikke.

Fastlegen Winsnes roper på vegne av en samlet flokk med fastleger som over tid har vært urimelig hardt presset. Derfor danser heller ikke Kragerøs fastleger på bordene av glede og arbeidslyst. Selv om vi alle ville være tjent med det.

Hvorfor kommunen og politikerne ikke kan strekke seg litt lenger, er det sannelig ikke godt å bli klok på. Blodtrykkssenkende er det i alle fall ikke.

Dan Lyngmyr

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags