Spre mistillit gagner ingen

Stilnestangen Nord

Stilnestangen Nord

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LESERINNLEGG: Thorleif Fluer Vikre omtaler i leserinnlegg i KV prosessen vedrørende Havnefronten og Stilnestangen.

Han signaliserer Frp sin støtte i arbeidet med å få realisert planer som foreligger, det er positivt. Men utover dette viser han lav tillit til prosessen mot en løsning.

Vikre sier at «det snakkes og prates på ordførers kontor uten at hverken gruppeledere eller kommunestyre blir informert».

Det er alvorlig at Vikre mener at ordfører unnlater å informere og holder «hemmelige» møter. Hans oppfatning og beskrivelse av situasjonen har ingen rot i virkeligheten. Jeg er bekymret for at det er med på skape unødvendig uro i håndteringen av viktige saker for Kragerø kommune.

Formannskap og kommunestyret har gitt følgende føringer til Ordfører:

1. Stilnestangen Nord har fått klarsignal av Formannskapet til å gå i dialog med Kragerø Utvikling for å undersøke muligheten for et samarbeid - eventuelt salg av Stilnestangen Nord. Dette skjedde på et eiermøte mellom Formannskapets medlemmer og styret i Stilnestangen Nord. Det ble ikke ført referat fra eiermøte, men konklusjonen vedrørende signalene til Stilnestangen Nord ble sendt alle formannskapets medlemmer skriftlig.

2. Kommunestyret ba ordfører og rådmann om å avklare med Havnevesenet om deres behov på Stilnestangen. Det møte ble avholdt på mitt kontor. Vi fikk der klar melding om at Havnevesenet ønsker å vurdere kjøp av hele eller deler av Stilnestangen Nord.

Det er ikke holdt flere møter på mitt kontor eller andre steder vedrørende de omtalte sakene. Havnevesenet sitt ønske er klart, nå også som et vedtak Havnestyret.

Styret i Stilnestangen Nord har anbefalt et salg av tomta, eventuelt en deling mellom Havnevesenet og Kragerø Utvikling. Jeg har ikke deltatt eller vært tilstede på noen møter med KU eller Stilnestangen Nord i disse sakene.

De ulike partene på området har avklart sine standpunkt – det har jeg bidratt til – derfor er saken nå klar til ordinær politisk behandling i Formannskapet den 1. februar 2018.

Kragerø AP har ikke behandlet saken – det blir den når alle dokumenter og avklaringer er gjort og sakspapirene til formannskapet den 1.2.18 som sendes ut denne uken, er klare.

Nå det gjelder Kragerø Sjøtjenester har vi forstått det slik at de ikke har ønsket å gi Kragerø Utvikling tilbakemelding på sine behov. Dette vil kanskje forsinke prosessen, da Formannskapet har gitt Snøhætte anledning til å tegne/planlegge på tomta til Stilnestangen Nord. Styret i Stilnestangen Nord har henvendt seg til Kragerø Sjøtjenester om planer/tegninger og arealbehov – det er ennå ikke mottatt. Den 4.12.18 ble det fra kommunen sin side sendt en anmodning om møte med Kragerø Sjøtjenester, der de skulle komme med aktuelle datoer. Vi venter fortsatt på tidspunkt for dette.

Jeg mener det er gjort godt arbeid fra involverte parter, slik at alle forhold og interesser er blitt klarlagt. Rådmannen vil nå legge frem en sak til politisk behandling.

Det er alltid utfordrende med saker som har flere og til dels motstridende interesser. Derfor har det vært viktig for meg å få alle fakta på bordet og at de ulike partene får komme med sine innspill. Dit er vi kommet nå og derfor kan den politiske behandlingen starte.

Jeg synes det er uheldig at politisk uenighet blir uttalt ved mistenkeliggjøring av hverandres motiv.

Min oppgave er å sørge for at vi får alle kort på bordet, slik at alle partier får et best mulig grunnlag for å kunne fatte beslutninger. Det mener jeg er blitt gjort i denne sammenheng, og det er ingenting som er gjort «under hånden» i denne sammenheng.

Jone Blikra

Ordfører

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags