Sp, Ap og SV vil ikke la skoleelevene velge selv

Av