Redning eller rasering av naturperle?

Hullvann.

Hullvann. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet er en kritisk tid for naturperlen Hullvann, som brukes til fritidsformål av hundrevis av Kragerøs innbyggere. Nå er det en historisk mulighet til å sikre Hullvann som naturperle for fremtiden.

20. november er fristen for å komme med innsigelser og innspill til NVE som skal behandle søknad om ny regulering av Hullvann til smolt- og strømproduksjon.

Dette er egentlig en historisk mulighet til å sikre Hullvann som naturperle for fremtiden.

Det kan skje ved en stabil middelvannstand som vil være svært fordelaktig for allmennhetens fritidsbruk, sommer som vinter. Normal middelvannstand med naturlig avrenning uten regulering til smolt- og strømproduksjon, vil være av stor samfunnsmessig nytte, mens regulering som omsøkt vil gi fortsatt betydelige ulemper for lokalsamfunnet nå og i fremtiden.

Hullvannsområdet står egentlig i fare for alvorlig redusert samfunnsnytte når det søkes om inntil 1,5 m nedtapping fra fullt magasin til smolt- og strømproduksjon på vinter, og 1 meter på sommer.

Det er jo umulig å gi noen garanti for at nedtapping under isen vil følges av store nedbørsmengder før sommersesongen, slik at vannet stiger til omsøkt sommerhøyde.

Det søkes dessuten om nedtapping mer enn vanlig praksis de siste årene, og den praksisen har allerede gitt en rekke ulemper for brukere av vannet.

Dette til tross er deler av fritidsbruken sterkt økende, og gir grunnlag for å vurdere å øke samfunnsnytten ved tilrettelegging for enda bedre brukervennlighet for flere grupper.

Her er det også muligheter og potensiale for alternativt samfunnsnyttig næringsgrunnlag.

Slik sett står en motsatt overfor et mulig misbruk av Hullvann, som ifølge Kragerø kommune er «Kragerøs indre skjærgård», gjennom det som vil kunne oppleves som en rasering av denne viden kjente og mye benyttede naturperlen.

Sett i lys av dette er det trist å registrere at kommunen har anbefalt NVE å godkjenne nedtapping av Hullvann med 1,5 meter vinterstid og 1 meter i sommersesongen, uten å anføre noen ulemper for de som bruker vannet sommer som vinter. Dette vil sterkt begrense brukervennlighet av badeplasser, brygger, hytter, tilgang til vannet med båt, kajakk og kano sommerstid.

Utrygg is ved slik regulering setter sterke begrensninger på isfiske, skiturer, hyttebruk og næringsdrift vinterstid.

Det er også beklagelig at påvirkningen på biomangfoldet i Hullvannsområdet ikke er vurdert av en faglig nøytral part. De biologiske verdier er også verdifulle for bo, fritids- og friluftsliv, og burde ha samfunnsmessig betydning. Det dreier seg slik sett om mulig verdiforringelse av samfunnsnytten, ved redusert livskvalitet og begrensning i rekreasjonsmulighet for mange mennesker, ikke minst de mange barnefamilier fra Helle og Kragerøområdet som søker til «ferskvannsperlen i Perlen».

Kan den reddes og sikres i allmennhetens interesse, eller skal den reguleres og raseres som naturperle?

For grunneiere, fastboende, fritidsbrukere av Hullvann:

Erik Løvstad,

Gofjell, 20. november 2018

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags