Parkeringshuset i Kirkebukta

Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I denne uka har Hovedutvalg for plan og bygg første gangs behandling av saken om nytt parkeringshus i Kirkebukta – med tilhørende bebyggelse på toppen – på Havnefrontens felt B4. Slik det er meldt tidligere, blant annet i KV, legges det opp til et stort parkeringshus på Folkehjelpstomta, med tre boligblokker i tre og fire etasjer oppå dette.

Kragerø Bys Venner har gått gjennom de presenterte planene slik de er å finne på kommunens hjemmeside. Vi har i første omgang følgende korte kommentarer til planene:

  1. Kragerø trenger parkeringsplasser, særlig etter at B13 kan komme til å bli bebygd med kommunalt administrasjonsbygg. Byvennene har følgelig ingen spesielle innsigelser mot at selve parkeringshuset etableres slik.
  2. Vi er fornøyd med at det legges opp til grønt fellesareal på taket til parkeringshuset, - det vil kunne gi fine rekreasjonsmuligheter for folk som bor i området.
  3. Kragerø Bys Venner er prinsipielt imot at det under utbygging i Kirkebukta gis anledning til bruk av areal som i dag ligger innenfor Biørnsborgparken. Dette har vi tidligere gitt uttrykk for i eget skriv til utbyggers arkitekt og til kommunen, og det gjentas her.
  4. Bebyggelsen som på sikt er tenkt oppå parkeringshuset, er planlagt som tre boligblokker i tre og fire etasjer – med til sammen 4500 kvm boligflate. Vi er sterkt imot en slik type moderne blokkbebyggelse i dette området. Dette både på grunn av de gedigne volumene og fordi det ut fra de tegningene som er presentert, er grunn til å frykte et utseende på blokkene som vil harmonere dårlig med bebyggelsen på Tangeheia ovenfor og med husene i Parken.

Ut over det som her er nevnt som konkrete kommentarer til utbygningsplanene for B4, er Byvennene av den oppfatning at den utbyggingen som planlegges på dette feltet er så omfattende at kommunen absolutt burde arrangere et informasjonsmøte om dette (kfr. bygningssjefens uttalelser på Rødts åpne møte i november). Vi henstiller derfor til Hovedutvalget om å utsette behandlingen av saken til etter at et slikt informasjonsmøte er avholdt.

Kragerø Bys Venner

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken