Ordfører Blikra og havnefronten

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LESERINNLEGG: Ordfører Jone Blikra fra Kragerø Arbeiderpartiet søker under overskriften «spre mistillit gagner ingen» å svare på mitt innlegg og spørsmål om prosessene rundt havnefronten. Det er godt å se at både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, som undertegnede representerer i kommunestyret, er enige om at det nå bør utvikles i havnefronten.

Blikra unnlater å svare på spørsmål som er blitt reist og fastholder at ingen «hemmelige» møter har funnet sted. Det er flott. Da gjenstår det å få avklart om det er en forskjellsbehandling av lokale næringsaktører, kontra utenbys selskaper.

Blikra har så langt ikke forklart hvordan Stilnestangen Nord AS som verken er registrert i Brønnøysundregistrene eller har fått overført Stilnestangen Nord-eiendommen til selskapet, kan opptre på vegne av Kragerø kommune som er rettmessige eier av tomten.

Jeg synes det er underlig at Kragerø kommune vedtar å stifte et selskap, velger styre, men unnlater å registrere selskapet og overføre eiendommen. Jeg har stor forståelse for at Kragerø Sjøtjenester AS ønsker å forholde seg til den som faktisk eier tomten, når de søker langsiktige løsninger for sin sjøbase i Kragerø. Et annet spørsmål må jo også være hvordan «Stilnestangen Nord AS» sine kostnader og innleide konsulentoppdrag er dekket, når selskapet ikke eksisterer.

Blikra henviser til en e-post fra kommunen 4. desember 2017 og gir Kragerø Sjøtjenester AS «skylden» for at saken ikke har fått sin løsning. Hva gjorde kommunen og ordfører fra februar til november 2017? Etter det jeg er kjent med var det mange purringer fra Kragerø Sjøtjenester AS på oppfølging fra kommunen. Henvendelsen fra kommunen 4. desember er etter det jeg er kjent med besvart med at Kragerø Sjøtjenester stiller opp til møte med kommunen «anytime».

E-posten fra kommunen 4. desember bekrefter også at Kragerø Sjøtjenester AS må påregne og forholde seg til Kragerø Utvikling AS som er en av flere mulig framtid samarbeidspartner på samme området. Stilnestangen Nord-området har en gyldig regulering som gjør det mulig å bygge arealer til en sjøbase uten å vente på Kragerø Utvikling AS sine planer.

Kragerø Utvikling AS har tilbudt Sjøtjenester arealer som de ikke eier. Det er fint at KU tar initiativ, men det kan for utenforstående se ut som det er gjort avtaler eller gitt forhåpninger om overtakelse av det kommunale arealet.

Ordfører Blikra kunne 30. oktober 2017 på møte i Kragerø Rotary, fortelle at han vurderte og selge kommunens tomt på Stilnestangen Nord til Kragerø Utvikling. Det faktum indikerer at ordføreren muligens var litt i utakt med det mandat han fikk fra formannskapet som eierforsamling i eiermøtet dagen etter, 31. oktober. Fra ordførerens senere brev til styret i «Stilnestangen Nord AS» står det; Styret fikk signaler om at en kontakt med Kragerø Utvikling for å undersøke muligheten for nærmere samarbeid var viktig. I den anledning fikk styret støtte for å drøfte både samarbeid, fusjonering eller innlemmelse i forhold til Kragerø Utvikling.

Uansett er det forholdsvis lang saksbehandlingstid i kommunen når Kragerø Sjøtjenester AS tidlig i februar i fjor etterlyste kommunal handling og etter gjentatte purringer ikke har oppnådd kontakt. Kragerø Sjøtjenester AS har etter det jeg erfarer spilt inn at man trenger et bygg på 600 til 800 kvadratmeter. Dette er kommunisert flere ganger og er vel bakgrunnen til at et slikt bygg dukker opp i flere skisser, også i arkitektfirmaet Snøhetta sine flotte visjoner for havnefronten.

Mitt engasjement i saken er ikke motivert av å stikke kjepper i hjulene for en positiv utvikling for havnefronten, men å ivareta skjærgårdsnæringenes og havnevesenet sitt behov for sjønære arealer. Jeg lever godt med innslag av fritidsboliger og bopliktfrie boliger, forutsatt en likebehandling av andre boligeiere på fastlandet i Kragerø. Planene for havnefronten vil føre til at områdene rundt Maxbo Fossen (ved jernbanekaia) blir brukt på en annen måte enn havneformål. Disse områdene må reetableres et annet sted og Stilnestangen Nord er et område som vil kunne romme disse aktivitetene.

Thorleif Fluer Vikre

Kommunestyre rep. og havnestyremedlem (Frp)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags